Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade23. Mai 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Euroopa Komisjoni maikuu rikkumisotsustest üks puudutab Eestit

The statuette of Themis, goddess of divine justice

Euroopa Komisjon algatas täna Eesti ja veel 17 liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse, sest nad ei ole määranud andmehalduse määruse rakendamise eest vastutavaid asutusi või ei ole suutnud tõendada, et viimased on volitatud täitma seadusega nõutud ülesandeid. Andmehalduse määrus hõlbustab andmete jagamist sektorite ja ELi riikide vahel kodanike ja ettevõtjate hüvanguks. Määruses on kehtestatud andmevahendajate neutraalsuse eeskirjad, eesmärgiga suurendada usaldust üksikisikute, ettevõtjate ja andmekasutajate vahel. Andmevahendustegevus peab olema rangelt sõltumatu kõigist teistest osutatavatest teenustest, see peab olema registreeritud ja identifitseeritav ühise ELi logo alusel.

Seadus hõlbustab ka teatavate avaliku sektori valduses olevate andmete taaskasutamist ja soodustab andmete vabatahtlikku jagamist. Andmealtruism võimaldab kodanikel anda nõusoleku jagada oma andmeid ühistes huvides, näiteks meditsiiniuuringute jaoks. Andmealtruismi organisatsioonid võivad otsustada kanda end avalikku registrisse ja kasutada ühist ELi logo. Organisatsioonid peavad olema mittetulunduslikud ja vastama läbipaistvusnõuetele ning pakkuma konkreetseid kaitsemeetmeid kodanikele ja ettevõtjatele, kes otsustavad oma andmeid jagada.

24. septembriks 2023 pidid liikmesriigid määrama asutused, kes vastutavad andmealtruismi organisatsioonide registreerimise ja andmevahendusteenuste osutajate nõuetele vastavuse jälgimise eest. Komisjoni hinnangul ei ole Eesti ja veel 17 liikmesriiki seda kohustust nõuetekohaselt täitnud. Ametliku kirja saanud 18 liikmesriigil on nüüd vastamiseks ja komisjoni nimetatud puuduste kõrvaldamiseks aega kaks kuud. Kui rahuldavat lahendust ei leita, võib komisjon otsustada liikuda menetlusega järgmisse etappi, esitades põhjendatud arvamuse.

Rikkumismenetlusi käsitlevate otsustega rakendab Euroopa Komisjon õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole täitnud ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Need otsused hõlmavad kõiki ELi poliitikavaldkondi ning nende eesmärk on tagada ELi õiguse nõuetekohane kohaldamine kodanike ja äriühingute huvides. Lisateavet ELi rikkumismenetluse kohta leiate küsimuste ja vastuste täistekstist. Üksikasjalikumat teavet varasemate otsuste kohta leiate rikkumisotsuste registrist.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfo ja kõigi maikuu rikkumisotsustega

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
23. Mai 2024
Autor
Esindus Eestis