Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade25. jaanuar 2022Esindus Eestis3 min lugemist

Starship Technologies sai Euroopa Investeerimispangalt ühe suurima rahastuslepingu

Starship Technologies
© Starship Technologies

Maailma juhtiv pakirobotifirma Starship Technologies saab Euroopa Investeerimispangalt rahastust teadus- ja arendustegevuste edendamiseks.

Starship Technologies, maailma juhtiv autonoomse kojukandeteenuse pakkuja, teatas täna, 25. jaanuaril, et ettevõte on Euroopa Investeerimispangaga (EIP) sõlminud 50 miljoni euro suuruse kvaasiomakapitali lepingu.* EIP kvaasiomakapitali instrument on laen, mille tagasimaksed sõltuvad ettevõtte majandustulemustest.

EIP on Euroopa Liidu (EL) laenuandja ning üks suurimaid kliimarahastuse pakkujaid, toetades projekte, mis edendavad EL prioriteete ja eesmärke. Rahastus – mida toetab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond – kaasatakse riskilaenu kaudu ning seda kasutatakse teadus- ja arendustegevuseks, sealhulgas tuhandete robotite ehitamiseks Starshipi inseneeria- ja innovatsioonikeskuses Tallinnas.

Oleme uhked oma Euroopa juurte ja sealse kasvava meeskonna üle, kes on meie tegevuse oluline osa,” ütles Starship Technologies tegevjuht Alastair Westgarth.  “Autonoomse kohaletoimetamise turuliidrina otsime pidevalt uusi viise oma teenuse täiustamiseks. EIP toetus aitab meil jätkata viimase miili tarne ümberkujundamist ja tuua seeläbi nõudluspõhise kullerteenuse eelised ning pakutav mugavus miljonite inimesteni. Võtmeteguriks on seejuures kindlasti täiendav inseneride palkamine Euroopast.” 

Eri vormides ja suuruses elektrilised sõidukid on osa meie tulevikust ning neil võib olla  võtmeroll jätkusuutliku transpordisektori väljaarendamisel,” kinnitas EIP asepresident Thomas Östros. “Starshipi robotid on juba praegu oma väärtust tõestanud ning seetõttu on meil hea meel toetada ettevõtet oma tehnoloogia jätkuva arendamise ja tootmise kiire kasvatamise saavutamiseks.”

Euroopa Komisjoni majandusvoliniku Paolo Gentiloni sõnul on EIP rahastus heaks näiteks, kuidas saab Euroopa Liidu investeerimisplaan innovatsioonile hoogu anda. “Lisarahastus toetab ettevõtte autonoomse kullerteenuse arengut, parandab seeläbi teenuseid ka tarbijate jaoks ning aitab kaasa Euroopa pidevalt kasvavale ja elujõulisele teadus-, tehnoloogia- ja innovatsioonialasele ökosüsteemile."

Starshipi personalijuhi Maris Kadakase sõnul tähendab jõulise laienemise plaan ka laialdast uute talentide värbamist. „Plaanime selle aasta jooksul üle maailma värvata juurde ligi 800 inimest – see tähendab, et meie töötajate arv kahekordistub. Oleme aktiivselt võimekate talentide otsingul – eelkõige vajame tarkvaraarendajaid ja insenere, aga ka juhitasandi-, tootmis- ja tugifunktsioonide töötajaid,“ selgitas Kadakas, kes soovitas huvilistel külastada Starshipi karjäärilehekülge.

Starship pakub oma teenuseid mitmetes ELi, Ühendkuningriigi ja USA linnades, ülikoolilinnakutes ja tööstuspiirkondades ning lähitulevikus on ettevõttel plaanis laieneda. Starship robotkullerid on alates 2018. aastast võimelised pakkuma  kojukandeid igas tegutsemispaigas — tervetes linnades ja linnakutes. Robotkullerid teevad igapäevaselt suure hulga kojukandeid täiesti iseseisvalt — seejuures saavad nad ka teeületusega ise hakkama. Seetõttu on Starshipi roboti kohaleveo-kulu väiksem kui inimestest juhtidega kullerteenuste kulu. Selline kuluefektiivne autonoomsus on robottranspordi-ettevõtte hulgas arvatavasti esmakordne, kuivõrd enamik teiste teenusepakkujate roboteid opereerivad alles pilootprogrammi faasis ning  vajavad enamuse ajast inimestest juhtide sekkumist. 

*kvaasiomakapitalileping - pikaajaline laen, kuid sarnaselt omakapitaliinvesteeringuga sõltuvad tagasimaksegraafik ja maksete suurus (st laenu tootlus) ettevõtte tegelikest majandustulemustest

Taustainfo
Eestist hoogu saanud Starship Technologies arendab revolutsioonilist isesõitvate robotkullerite teenust. Robotid on loodud toidu ja pakkide kohaletoimetamiseks mõne minutiga. Heitevabad robotkullerid teevad üle maailma rohkem kui 100 000 teeületust päevas, nad on läbinud ligi 5 miljonit kilomeetrit ning teinud üle 2,5 miljoni iseseisva kaubaveo. Robotid liiguvad iseseisvalt, aga neid jälgivad inimestest operaatorid, kellel on iga hetk võimalus roboti juhtimine üle võtta. Starshipi asutasid Ahti Heinla ja Janus Friis (vastavalt Skype'i peaarhitekt ja kaasasutaja) ning ettevõtte tegevjuhiks on Alastair Westgarth.

Euroopa Investeerimispank (EIB) on Euroopa Liidu pikaajaline laenuasutus, mis kuulub selle liikmesriikidele. Pank pakub pikaajalist rahastust investeerimisprojektidele, mis aitavad saavutada Euroopa Liidu poliitikaeesmärke

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) on Euroopa Komisjoni Euroopa investeerimiskava peamine alustala. Fond pakub esimese järjekoha kahju tagatisi, mis võimaldavad EIP Grupil investeerida riskantsematesse projektidesse. EFSI alusel rahastamiseks heaks kiidetud projektide ja lepingutega on praeguseks kaasatud 546,5 miljardit eurot investeeringuid, millest saab kasu üle 1,4 miljoni VKE.

Kontaktid

Euroopa Investeerimispank: Tim Smit, +352 691 286423, t [dot] smitateib [dot] org (t[dot]smit[at]eib[dot]org) – Twitter: @EIB

Euroopa Komisjon: Flora Matthaes, +322 298 3951, flora [dot] matthaesatec [dot] europa [dot] eu (flora[dot]matthaes[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
25. jaanuar 2022
Autor
Esindus Eestis