Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. september 20212 min lugemist

Uus Euroopa Bauhaus on kaasav ja taskukohane ning ühendab kestliku ja stiilse

neb_twitter_communication_general.jpg
© EU
Täna vastu võetud uue Euroopa Bauhausi kontseptsioon hõlmab mitmeid poliitikameetmeid ja rahastamisvõimalusi. Projekti eesmärk on kiirendada erinevate majandussektorite, näiteks ehitus- ja tekstiilisektori ümberkujundamist, et kõigil oleks võimalus soetada kestlikult toodetud kaupu.

Uus Euroopa Bauhaus lisab Euroopa rohelisele kokkuleppele kultuurilise ja loomingulise mõõtme, sellega püütakse näidata, milliseid suurepäraseid võimalusi pakub kestlik innovatsioon meie igapäevaelus.

Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Uus Euroopa Bauhaus ühendab Euroopa rohelise kokkuleppe visiooni reaalse muutusega kohapeal. See muutus parandab meie igapäevaelu, inimesed saavad seda tunda ja käega katsuda näiteks hoonetes ja avalikes kohtades, aga ka moekaupade ja mööbli puhul. Uue Euroopa Bauhausi eesmärk on luua uus eluviis, mis seob kestlikkuse kvaliteetse disainiga, tekitab vähem süsinikuheidet ning on kaasav ja kõigile taskukohane.“

ELi programmidest eraldatakse aastatel 2021-2022 uue Euroopa Bauhausi projektide rahastamiseks ligikaudu 85 miljonit eurot. Uue Euroopa Bauhausi põhimõtteid võetakse arvesse ka paljudes muudes ELi programmides, ilma et selleks oleks ette nähtud eelnevalt kindlaks määratud sihtotstarbeline eelarve.

Projekte rahastatakse erinevatest ELi programmidest, sealhulgas teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Euroopa horisont“, keskkonna- ja kliimameetmete programmist LIFE ning Euroopa Regionaalarengu Fondist. Samuti kutsub komisjon liikmesriike üles kasutama uue Euroopa Bauhausi põhiväärtusi oma territoriaalse ja sotsiaal-majandusliku arengu strateegiates ning mobiliseerima vastavaid osi oma taaste- ja vastupidavuskavades, samuti kutsub ta üles kasutama ühtekuuluvuspoliitika programme, et luua kõigile parem tulevik.

Komisjon loob ka uue Euroopa Bauhausi labori, mis on mõtte- ja tegevuskoda uute vahendite, lahenduste ning poliitikasoovituste ühiseks väljamõtlemiseks, prototüüpide loomiseks ja katsetamiseks. Labori puhul lähtutakse kogu liikumise koostöövaimust, selles osalevad erinevad eluvaldkonnad, kaasatud on ühiskond, ettevõtjad ja poliitika ning selle eesmärk on ühendada inimesi ja leida uusi viise ühiseks loometegevuseks.

Üha suurema liikuvuse soodustamine

2021. aasta jaanuaris hakati uut Euroopa Bauhausi ühiselt kavandama, et teha kindlaks meie eluruumidega seotud esteetilised, kestlikud ja kaasavad lahendused ning aidata Euroopa rohelist kokkulepet ellu viia. Arutelus said osaleda kõik ning selle tulemusi kasutati täna vastu võetud teatises.

Liikumist on inspireerinud ka olemasolevad kaunid, kestlikud ja kaasavad kohad ning projektid üle Euroopa. Neid saavutusi tunnustatakse esimese uue Euroopa Bauhausi auhinnaga, mis antakse välja kümnes kategoorias alates „toodetest ja elustiilist“ kuni „taasloodud kohtumispaikadeni“. Uue Euroopa Bauhausi tulevikulootuste auhind on mõeldud alla 30-aastastele ning sellega toetatakse ja innustatakse noori jätkama uute ideede ja põnevate kontseptsioonide väljatöötamist. Võitjad saavad auhinna kätte 16. septembril toimuval auhinnatseremoonial.

Lisainfo

Täispikk pressiteade

Küsimused ja vastused

Teatis „Uus Euroopa Bauhaus“

Uue Euroopa Bauhausi veebisait

Kõrgetasemeline ümarlaud

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. september 2021