Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade27. aprill 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Viisamenetluse digiteerimine teeb viisaga reisimise ELis lihtsamaks

Launch of the Visa Information System (VIS)

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku digiteerida Schengeni viisamenetlus, asendada viisakleebis digitaalse viisaga ja luua võimalus esitada viisataotlusi veebis Euroopa viisaplatvormi kaudu.

Uues rände- ja varjupaigaleppes seati eesmärgiks muuta viisamenetlused täielikult digitaalseks 2025. aastaks. See annab võimaluse tõhustada viisataotluste menetlemist, vähendades nii liikmesriikide kui ka taotlejate kulusid ja koormust ning suurendades samal ajal Schengeni ala julgeolekut.

Euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresident Margaritis Schinas ütles: „Täna viime ELi viisapoliitika digiajastusse. Kuna mõned liikmesriigid on juba digitehnoloogiale üle läinud, on oluline, et Schengeni ala nüüd ühtselt edasi areneks. Teeme ettepaneku muuta viisamenetlus täielikult digitaalseks, et viisa taotlemise protsess oleks nii reisijate kui ka liikmesriikide jaoks sujuvam ja turvalisem.“

Digiteerimisega muutub Schengeni viisa taotlemine lihtsamaks ja viisa ise turvalisemaks

  • Viisataotlejad saavad viisat taotleda ja viisalõivu tasuda internetis ühtse ELi platvormi kaudu, olenemata sellest, millist Schengeni riiki nad külastada soovivad.
  • Platvorm määrab automaatselt kindlaks, milline Schengeni riik vastutab taotluse läbivaatamise eest, seda eeskätt juhul, kui taotleja kavatseb külastada mitut Schengeni riiki.
  • Platvorm annab taotlejatele ajakohastatud teavet Schengeni lühiajaliste viisade kohta ning kogu vajaliku info nõuete ja menetluste kohta (nt millised on tõendavad dokumendid, kui suur on viisalõiv ja kas on vaja isiklikult kohale tulla biomeetriliste tunnuste registreerimiseks).
  • Isiklikult peaksid biomeetriliste tunnuste kogumiseks konsulaati minema üksnes esmakordsed taotlejad, taotlejad, kelle biomeetrilised andmed enam ei kehti, ja inimesed, kellel on uus reisidokument.
  • Viisa sisaldab tipptasemel turvaelemente, mis on turvalisemad kui praegune viisakleebis.
  • Uue süsteemiga tagatakse, et inimeste põhiõigused on alati kaitstud.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepanekut arutavad nüüd Euroopa Parlament ja nõukogu. Liikmesriikidel on seejärel aega viis aastat, et minna üle ühisele veebipõhisele viisaplatvormile. Olenevalt sellest, millisele kokkuleppele kaasseadusandjad jõuavad, võiks platvormi väljatöötamine alata 2024. aastal ja see võiks hakata toimima 2026. aastal. Arvestades viieaastase üleminekuperioodiga, võiksid kõik liikmesriigid olla platvormi kasutajad 2031. aastal.

 

Lisateave

Pressiteade koos taustamaterjalidega

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
27. aprill 2022
Autor
Esindus Eestis