Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

ELi peamised poliitikavaldkonnad seoses Eestiga

Rohepööre Eestis

Euroopa roheline kokkulepe aitab Eestil kaitsta oma keskkonda ja saavutada kliimaneutraalsuse eesmärgid.

Digipööre Eestis

Digitaalajastule vastava Euroopa loomine on Euroopa Komisjoni üks peamisi prioriteete aastatel 2019-2024.

Euroopa rändepoliitika ja Eesti

ELi tulevad varjupaika otsima paljud rahvusvahelist kaitset vajavad inimesed. Kaitset saavad need, kes on sunnitud koduriigist põgenema ega saa naasta põhjendatud tagakiusamise kartuses või ohus kannatada suurt kahju. ELil on seaduslik ja moraalne kohustus abivajajaid aidata.

ELi põllumajandus Eestis

ELi ühine põllumajanduspoliitika on ELi liikmesriikide ühine poliitikavaldkond, mida juhitakse ja rahastatakse ELi tasemel.

Muud ELi poliitikavaldkonnad

Eesti inimeste igapäevaelu mõjutavad veel mitmed ELi poliitikavaldkonnad nagu näiteks tervishoid, välispoliitika ja arengukoostöö.