Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Uudised ja üritused

Uudised

Pressiteade |

EL tugevdab kaitset majandusliku survestamise eest

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku uue vahendi kohta, mille abil saab astuda vastu kolmandate riikide majanduslikele survemeetmetele. Eesmärk on heidutada riike piiramast kaubandust või investeeringuid või ähvardamast seda piirata, et saavutada ELi poliitikas soovitud muutusi.

Artikkel |

EL sellel nädalal: platvormitöötajate õigused

Selle nädala teemad on:
• platvormitöötajad
• sotsiaalmajanduse ja tööhõive arendamise tegevuskava
• vihakõne ja vihakuritegude mõiste laiendamine
• politseikoostöö edendamine

Võitlus väärinfoga

Väärinfo (desinformatsioon) on suurenev oht, mis võib kahjustada demokraatlikke protsesse ja ühiskondlikke arutelusid. Vaata, kuidas Euroopa Liit võitleb väärinfo vastu.

Väljaanded

ELi institutsioonid, eelkõige komisjon, koostavad suurel hulgal teabematerjale ELi tegevuse ja poliitika kohta, mis on Euroopa Liidu Väljaannete Talitusest tasuta kättesaadav.

Pressinurk

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse pressiosakonna ülesanne on hoida Eesti ajakirjandust Euroopa asjadega kursis ja suurendada teadlikkust Euroopa Liidu rollist Eesti rahva jaoks.

Arhiiv

Veebilehe varasemad versioonid