Põhisisu juurde
Esindus Eestis

ELi tutvustus

ELi institutsioonid

ELil on ainulaadne institutsiooniline ülesehitus. Liikmesriikide valitsused määravad korrapärastel tippkohtumistel kindlaks üldised prioriteedid ja otsuste tegemine hõlmab mitut institutsiooni. Neist neli peamist on järgmised:

  • Euroopa Parlament: ELi kodanike valitud seadusandlik organ, mis hääletab ELi õigusaktide, kokkulepete ja eelarvete vastuvõtmise üle ning teostab järelevalvet teiste ELi institutsioonide üle
  • Euroopa Ülemkogu: toob kokku kõigi liikmesriikide juhid, et määrata kindlaks ELi üldine tegevuskava ja poliitilised prioriteedid
  • Euroopa Liidu Nõukogu: koosneb liikmesriikide ministritest ning peab koos parlamendiga läbirääkimisi ELi õigusaktide üle ja võtab neid ühiselt vastu
  • Euroopa Komisjon: ELi täidesaatev organ, mis koostab ELi õigusakte ja rakendab seadusandlike organite otsuseid
  • ELil on ka diplomaatiliste suhetega tegelev üksus – Euroopa välisteenistus – ning Euroopa Liidu Kohus, mis tagab ELi õiguse järgimise

Lisateave ELi institutsioonide, asutuste ja ametite kohta

ELi otsustusprotsess

 

Nobeli rahupreemia 

2012. aastal sai Euroopa Liit Nobeli rahupreemia leppimise, demokraatia ja inimõiguste edendamise ning stabiliseeriva rolli eest suurema osa Euroopa muutmisel sõjakontinendist rahukontinendiks.

 

Kasulikud lingid

Kuidas EL Eestit toetab?

Lugege viimaseid ELi uudiseid

ELi peamised prioriteedid aastani 2024