Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

Avaldage arvamust

ELi otsuste tegemisele on võimalik kaasa rääkida mitmel viisil. Allpool leiate selleks mõned võimalused.

Euroopa tuleviku teemaline konverents on kodanike juhitud arutelusari, mis võimaldab inimestel kogu Euroopast jagada oma ideid ja aidata kujundada meie ühist tulevikku.
Avalikud konsultatsioonid on teie võimalus ELi uute algatuste või kehtivate strateegiate ja õigusaktide hindamise kohta oma arvamust avaldada.
Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne viis lüüa kaasa ELi kujundamises ning kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama uusi õigusaktiettepanekuid.
Siin saate teha ettepanekuid, kuidas lihtsustada ja ajakohastada kehtivaid õigusakte ning vähendada regulatiivset koormust.

Tutvuge Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldatud üritustega.