Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Avaldage arvamust

ELi otsuste tegemisele on võimalik kaasa rääkida mitmel viisil. Allpool leiate selleks mõned võimalused.

Euroopa tuleviku konverents

Euroopa tuleviku teemaline konverents

Euroopa tuleviku teemaline konverents on kodanike juhitud arutelusari, mis võimaldab inimestel kogu Euroopast jagada oma ideid ja aidata kujundada meie ühist tulevikku.
European Citizens' Panel

Avalikud konsultatsioonid

Avalikud konsultatsioonid on teie võimalus ELi uute algatuste või kehtivate strateegiate ja õigusaktide hindamise kohta oma arvamust avaldada.
Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne viis lüüa kaasa ELi kujundamises ning kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama uusi õigusaktiettepanekuid.
Symbolic - EU pen and flag

Tulevikukindluse platvorm

Siin saate teha ettepanekuid, kuidas lihtsustada ja ajakohastada kehtivaid õigusakte ning vähendada regulatiivset koormust.
Euroopa päev 2018

Üritused

Tutvuge Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldatud üritustega.