Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Õpingud, õppimine, praktika

Euroopa Komisjon pakub mitmesuguseid programme ja õppematerjale, mis aitavad suurendada teadmisi Euroopa Liidust. Ka Eesti õpetajad ja üliõpilased saavad ELi rahastatud sihtotstarbeliste programmide raames välismaal õppida või õpetada.

Programm „Erasmus+“

Student life during Erasmus+ at Murcia

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm.

Programm aitab igas vanuses ja igasuguse taustaga inimestel süvendada ja jagada teadmisi ning omandada kogemusi eri riikide asutustes ja organisatsioonides. See parandab oskusi ja kultuuridevahelist mõistmist ning toetab kodanikuaktiivsust. 

Aastate 2021–2027 programmis pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte suuremale osalemisele demokraatlikus elus. Programmi hinnanguline eelarve on 26,2 miljardit eurot. See on peaaegu kaks korda rohkem kui sellele eelnenud programmil (2014–2020).

Eestis haldab programmi „Erasmus+“ sihtasutus Archimedes

Erasmus+ programm

Archimedes

Euroopa solidaarsuskorpus

The European Solidarity Corps in action, Norcia, Italy

Euroopa solidaarsuskorpus pakub rahastamist ja tuge 18–30-aastastele noortele, kes otsivad võimalust osaleda kogukonnaprojektides kas välismaal või oma riigis.

Euroopa solidaarsuskorpus rahastab organisatsioone projektikonkursside alusel antavate toetustena. 

Noored, kes soovivad tegevuses osaleda, peavad registreeruma Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis. Euroopa solidaarsuskorpuse portaali vahendusel saavad noored ja toetusesaajatest organisatsioonid otsida ja vahetada infot ning üksteist leida.  

Euroopa solidaarsuskorpus

Praktika Euroopa Komisjonis

Symbolic 2007

Euroopa Komisjon võtab praktikante vastu kaks korda aastas – märtsis ja oktoobris. Praktika kestab viis kuud.  Märtsis algavale praktikale saab kandideerida eelmise aasta augusti lõpuni ning oktoobris algavale praktikale sama aasta jaanuari lõpuni.  Praktikale saavad kandideerida ELi kodanikud ja kolmandate riikide kodanikud ning praktika on tasustatud.  Kandidaadid peavad olema kõrgkooli lõpetanud ja oskama väga hästi kahte ELi keelt (ELi mittekuuluvate riikide kodanikelt nõutakse vähemalt ühe ELi keele oskust).

Märkus: Euroopa Komisjonis on võimalik kandideerida ka näiteks kirjaliku tõlke praktikale või teaduspraktikale Teadusuuringute Ühiskeskuses.

Praktika Euroopa Komisjonis

Õpinurk

Õpinurk

Kui oled alg- või keskkooliõpilane, siis leiad siit mänge, võistlusi ja töölehti, mis aitavad sul kas klassis või kodus ELi avastada lõbusal viisil. Siit leiad ka lisateavet võimaluste kohta välismaal õppimiseks või vabatahtliku töö tegemiseks.

Kui olete õpetaja ja soovite aidata oma õpilastel saada teadmisi ELi ja selle toimimise kohta, siis siit leiate õppematerjale kõigi vanuserühmade jaoks. Lisaks tunnikavade koostamise ideedele, pakub see lehekülg teile ka võimalusi luua võrgustikke teiste ELi koolide ja õpetajatega.

Õpinurk