Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Ettevõtlus ja rahastamine

Ettevõtlus ELis

Teave äritegevuse kohta ELis, VKEde rahastamine ning ELi ettevõtjate tugivõrgustikud.

Rahastamine ja toetused

Igal aastal toetab EL rohkem kui 200 000 ettevõtet ettevõtluslaenude, mikrorahastamise, tagatiste ja riskikapitali kaudu.

Hanked ja lepingud

Euroopa Komisjoni hanked ja lepingud