Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Töötamine ELi institutsioonide heaks

Corporate and office relations

Euroopa Liidu institutsioonides töötab üle 40 000 inimese ELi 27 liikmesriigist. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab avalikke konkursse nii alaliste kui ka ajutiste töökohtade täitmiseks. Lisaks alalistele ametnikele võtavad ELi institutsioonid tööle lepingulisi ja ajutisi töötajaid, pakuvad praktikavõimalusi ning teevad koostööd eri valdkondade ekspertidega.

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) on esmane kontaktpunkt igaühele, kes soovib ELi heaks töötada. EPSO veebisaidil selgitatakse valikumenetlust ning antakse nõu konkurssideks valmistumiseks.

Praktika

Igal ELi institutsioonil on oma praktikaprogramm. 

Praktika Euroopa Komisjonis (Blue Book)

Euroopa Komisjon võtab praktikante vastu kaks korda aastas – märtsis ja oktoobris. Praktika kestab viis kuud.  Märtsis algavale praktikale saab kandideerida eelmise aasta augusti lõpuni ning oktoobris algavale praktikale sama aasta jaanuari lõpuni.  Praktikale saavad kandideerida ELi kodanikud ja kolmandate riikide kodanikud ning praktika on tasustatud.  Kandidaadid peavad olema kõrgkooli lõpetanud ja oskama väga hästi kahte ELi keelt (ELi mittekuuluvate riikide kodanikelt nõutakse vähemalt ühe ELi keele oskust).

Märkus: Euroopa Komisjonis on võimalik kandideerida ka näiteks kirjaliku tõlke praktikale või teaduspraktikale Teadusuuringute Ühiskeskuses.

Praktikavõimalused ELi institutsioonides

Praktika Euroopa Komisjonis

Alalised ametikohad

ELi institutsioonid annavad tööd rohkem kui 40 000 inimesele – peamiselt Euroopa Liidus, aga ka mujal maailmas.  ELi kodanikuna võite kandideerida ametikohale ükskõik millises ELi institutsioonis. 

Avalikke konkursse alalistele ametikohtadele ELi institutsioonides haldab Euroopa Personalivaliku Amet. 

Iga konkursi puhul on nõuded on erinevad, nii et enne kandideerimist tuleb väga hoolikalt lugeda konkreetse konkursiga seotud juhiseid. 

Võite igal ajal luua EPSO kasutajakonto ja oma ELi CV, et olla teid huvitavaks konkursiks juba varakult valmis.

Märkus: ELi ametnikud peavad olema võimelised töötama rohkem kui ühes ELi keeles.

Euroopa Personalivaliku Amet

Miks töötada ELi institutsioonides?

Tööpakkumised

Ajutised ametikohad

Lisaks alalistele ametikohtadele on ELi institutsioonides, ametites ja asutustes ka lepingulisi (nn CAST-lepingud) ja ajutisi ametikohti (tähtajalised lepingulised ametikohad, mille tingimused on sarnased tähtajatute lepingutega). 

Mõned lepinguliste ametikohtade konkursid on alaliselt avatud.  See tähendab, et võite kandideerida igal ajal ning kui institutsioonidel on vaja ametikohta täita, tutvuvad nad kandidaatide nimekirjaga ja alustavad sobiva kandidaadi leidmisel värbamismenetlust.

ELi ametitesse kandideerimiseks tutvuge palun konkreetse ameti/asutuse vabade ametikohtadega.

Tööpakkumised

Konkurss tõlkijatele (alaliselt avatud)

 

Lisateave

Kui Teil tekkis küsimusi, saatke palun e-kiri aadressil COMM-REP-TLL@ec.europa.eu.