Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Filtreeri

Uudised (142)

RSS
Tulemused 1 kuni 10
Pressiteade |

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku uue vahendi kohta, mille abil saab astuda vastu kolmandate riikide majanduslikele survemeetmetele. Eesmärk on heidutada riike piiramast kaubandust või investeeringuid või ähvardamast seda piirata, et saavutada ELi poliitikas soovitud muutusi.

Artikkel |

Selle nädala teemad on:
• platvormitöötajad
• sotsiaalmajanduse ja tööhõive arendamise tegevuskava
• vihakõne ja vihakuritegude mõiste laiendamine
• politseikoostöö edendamine

Pressiteade |

Komisjon soovib panna suuremat rõhku reisimist reguleerivate meetmete isikupõhisusele, nähes ette esmase vaktsineerimistsükli järel antava vaktsineerimistõendi minimaalse kehtivusaja 9 kuud, ELi valgusfoorikaardi uuendamise ning hädapidurimehhanismi lihtsustamise.