Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Euroopa Komisjoni prioriteedid: 2019–2024

Komisjoni kuus prioriteeti aastateks 2019–2024

Euroopa roheline kokkulepe
Euroopa eesmärk on saada esimeseks kliimaneutraalseks piirkonnaks maailmas, millel on nüüdisaegne ja ressursitõhus majandus.
Inimeste hüvanguks toimiv majandus
EL peab looma atraktiivsema investeerimiskeskkonna ja majanduskasvu, mis loob kvaliteetseid töökohti, eelkõige noorte ja väikeettevõtete jaoks.
Uus hoog Euroopa demokraatiale
Peame andma eurooplastele suurema sõnaõiguse ja kaitsma oma demokraatiat desinformatsiooni ja internetis leviv vihakõne eest.

Euroopa majanduse taastekava

Lisaks kuuele peamisele prioriteedile tegutseb Euroopa Komisjon aktiivselt selle nimel, et toetada Euroopa majanduse taastumist COVID-19 pandeemia põhjustatud sotsiaal-majanduslikest tagajärgedest.

ELi taastekava Eestis

 

Lisainfo

ELi prioriteedid

ELi peamised poliitikavaldkonnad seoses Eestiga

Poliitilised suunised (2019–2024)

Euroopa Komisjoni tööprogramm