Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Euroopa Komisjoni prioriteedid: 2019–2024

Iga viie aasta tagant, Euroopa Komisjoni uue ametiaja alguses, määrab komisjoni president kindlaks prioriteetsed valdkonnad, millele komisjon keskendub.

Pärast 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi ning Euroopa Ülemkogult ja Euroopa Parlamendilt saadud mandaati esitas von der Leyeni komisjon Euroopa tuleviku jaoks ambitsioonikad eesmärgid:

  • saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus
  • teha 2020ndatest Euroopa digikümnend
  • tugevdada geopoliitilisema lähenemisviisi abil Euroopa positsiooni maailmas

Komisjoni kuus prioriteeti aastateks 2019–2024

Euroopa eesmärk on saada esimeseks kliimaneutraalseks piirkonnaks maailmas, millel on nüüdisaegne ja ressursitõhus majandus.
EL peab looma atraktiivsema investeerimiskeskkonna ja majanduskasvu, mis loob kvaliteetseid töökohti, eelkõige noorte ja väikeettevõtete jaoks.
Peame andma eurooplastele suurema sõnaõiguse ja kaitsma oma demokraatiat desinformatsiooni ja internetis leviv vihakõne eest.

Euroopa majanduse taastekava

Lisaks kuuele peamisele prioriteedile tegutseb Euroopa Komisjon aktiivselt selle nimel, et toetada Euroopa majanduse taastumist COVID-19 pandeemia põhjustatud sotsiaal-majanduslikest tagajärgedest.

ELi taastekava Eestis

 

Lisainfo

ELi prioriteedid

ELi peamised poliitikavaldkonnad seoses Eestiga

Poliitilised suunised (2019–2024)

2 aastat Ursula von der Leyeni ametisse asumisest

Euroopa Komisjoni tööprogramm