Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

Õppematerjalid

Kui olete õpetaja ja soovite leida ELi teemalisi õppematerjale liidu toimise ja tegevuse kohta, siis ÕPINURGAS on suur valik erinevaid digitrükiseid ja muid materjale. Need on jagatud vastavalt vanusele või õppematerjalile (õpik, mäng, viktoriin, jne). Soovitame jälgida avaldamise kuupäeva.

Lisaks oleme kokku koondanud teemade kaupa materjalide asukohad:

Päevakajaliste teemade käsitlemiseks koostab Euroopa Komisjoni Eesti esindus temaatilisi TUNNIKAVU ja ESITLUSI. Neid lisame jooksvalt e-KOOLIKOTTI (märksõna: minueuroopa). Noortele mõeldud Euroopa Liidu teemasid kajastavad videod oleme koondanud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse YOUTUBE'i KANALISSE (esitlusloend – HARIDUSLIK).

Enesetäiendus ja koolitused

Koostöös Euroopa Parlamendi Bürooga Eestis korraldame regulaarseid õpetajate KOOLITUSI, kus tutvustame nii Euroopa Liidu aluspõhimõtteid kui päevakajalisi teemasid. Koolituste kavandamisel arvestame nii kohalikku õppekava kui ka Eesti õpetajate soove ja ettepanekuid. 

SCHOOL EDUCATION GETEWAY on veebikeskkond õpetajatele, koolijuhtidele, poliitikakujundajatele, ekspertidele ja muudele koolihariduse valdkonna töötajatele. Lisaks viimastele uudistele ja allikatele, pakutakse vahelehel  TEACHER ACADEMY (õpetajate akadeemia) veebipõhiseid ja kohapealseid kursuseid õpetajate kutsealaseks arendamiseks. 

ERASMUS+ programmist toetatakse ka haridustöötajate ÕPIRÄNNET.

Koostöö ja partnerlus

eTWINNING on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua. Samuti ERASMUS+ abil koostööprojektidele rahastust taotleda. eTWINNINGU keskkonnast leiate suure hulga juba teostatud ideid ning juhendeid, mida on võimalik ka kohapeal rakendada.

Euroopa Liidu teemalised videod

Videoloeng: Euroopa Liidu eelarve

2021-2027. aasta Euroopa Liidu eelarve täiendab Eesti riigieelarvet ning võimaldab teha vajalikke investeeringuid ja rahastada reforme. Videos seletab ELi eelarve põhimõtted lahti Euroopa Komisjoni RECOVER Task Force'i ja Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Ave Schank-Lukas.

Videoloeng: ränne Euroopa Liidus

Ränne seostub inimestele tihti meediapiltidega kummipaadis pagulastest ja nende piiriületuse tõkestamisest, kuigi tegelikult on enamik sisserändest seaduslik. Uku Särekanno (Frontexi peadirektori asetäitja) annab videoloengus ülevaate nii rändest Euroopa Liitu kui ka Euroopa-sisesest rändest.

Videoloeng: Euroopa tuleviku konverents

Kaspar Schultz valiti Eesti noorte esindajaks Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul. Videoloengus räägib ta konverentsist ja sellel osalemise võimalusest.

Euroopa Liidu ajalugu 9. klassile

Video on mõeldud 9. klassi ajalookursuse õppematerjaliks ning tutvustab Euroopa Liidu ajalugu. Videos tuuakse näiteid nii liidu sisese integratsiooni süvenemise kui geograafilise laienemise kohta. Samuti selgitatakse, mil moel mõjutas Euroopa Liidu loomist Euroopa varasem ajalugu ning mille poolest...

Kuidas Euroopa Liit toimib?

Video on mõeldud õppematerjaliks 9. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis ning tutvustab Euroopa Liidu olemust ja juhtimist ning toob näiteid, kuidas Eesti ja meie Euroopa Liidu kodanikena Euroopa Liidust kasu saame.

Euroopa roheline kokkulepe

Euroopa Komisjoni eesmärk on muuta Euroopa Liit 2050. aastaks täielikult kliimaneutraalseks ja näidata seeläbi kogu maailmale, et kliimaneutraalsus ei ole mitte ainult kasulik keskkonnale, vaid ka majanduslikult tulus.

Euroopa digistrateegia

Euroopa Komisjoni 2019-2024 üheks viiest prioriteedist on "Digiajastule vastav Euroopa". Digitaalse strateegia eesmärk on tagada, et digiüleminekust saaksid kasu inimesed ja ettevõtjad, ning aidata Euroopal saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Selles õppevideos näeb SATIKA programmi näite abil...

Idapartnerlus

Julgeolek, stabiilsus ja heaolu ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtte järgimine Ida-Euroopas ja Lõuna-Kaukaasias on ELi jaoks esmatähtsad. Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil ELi naabruspoliitikast kasvas välja kuue Ida-Euroopa partnerriigi omavaheline ühisalgatus. Idapartnerlusriigid on...

Miks kasutatakse Euroopas eurot?

Tänu Euroopa Liidu majandusele on Euroopas maailma kõige kõrgem elatustase, sotsiaalsed tagatised vanematele inimestele, hea haridus ja tasuvamad töökohad. Kuid Euroopa majanduse kasv ei ole enam nii kiire kui varem, seetõttu tuleb majandust elavdada investeeringute abil.

Euroopa Liidu ühisturg

Euroopa Liidus toimub riikide vahel kaupade, teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine. See on suurim turg maailmas.

Miks tekkis rändekriis ja kuidas sellega toime tulla?

Sajad tuhanded inimesed on sõjaliste konfliktide, rõhumise või vaesuse tõttu jätnud oma riigi seljataha ja otsustanud püüelda parema elu nimel Euroopa poole. EL peab pidevalt kasvavatele rändevoogudele leidma lahenduse, mis nõuab liikmesriikidelt tihedamat koostööd ja teineteise abistamist.

Miks me vajame energialiitu?

Euroopa energiasüsteem seisab silmitsi järjest suurema vajadusega tagada kodanikele turvaline, säästlik ja konkurentsivõimeline energia. Priit Võigemast selgitab vaatajale, mida teeb selle tagamiseks Euroopa Liit.

Kuidas toimib Schengeni viisaruum?

Priit Võigemast: "Schengen tähendab 26. Euroopa riigi kokkulepet, et omavahelised piirid kaotatakse ära, see tähendab liikumisvabadust."

Mida tehakse EL-i konkurentsivõime tugevdamiseks?

Tänu Euroopa Liidu majandusele on Euroopas maailma kõige kõrgem elatustase, sotsiaalsed tagatised vanematele inimestele, hea haridus ja tasuvamad töökohad. Kuid Euroopa majanduse kasv ei ole enam nii kiire kui varem, seetõttu tuleb majandust elavdada investeeringute abil.

Mis on Euroopa Liit?

Mis asi see Euroopa Liit on? Priit Võigemast annab ülevaate Euroopa Liidu põhivabadustest ja hüvedest, mida Euroopa Liidus olemine Eesti riigile ja kodanikele pakub.

Miks on vaja Euroopas ühtset digiturgu?

Euroopa digimajanduse arendamine ja reeglite ühtlustamine on üheks Euroopa Liidu prioriteediks. Priit Võigemast selgitab, kuidas rändlustasude kaotamine 2017 aastal võimaldab Euroopas soodsamalt suhelda ja internetikaubanduse tõrgete kaotamine tooks Euroopasse juurde sadu tuhendeid töökohti.