Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Euroopa Komisjoni esinduse roll Eestis

EL ja Eesti lipud

Euroopa Komisjoni esindusel Eestis on volitused:

  • toetada komisjoni presidenti ja kogu komisjoni suhtluses Eestiga;
  • edendada alalist poliitilist dialoogi riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, riigikogu, sotsiaalpartnerite, muude sidusrühmade, akadeemiliste ringkondade ja kodanikuühiskonnaga. Esindus valmistab ette ja toetab volinike kolleegiumi liikmete ning komisjoni ja vajaduse korral Euroopa välisteenistuse kõrgemate ametnike visiite;
  • tegutseda komisjoni häälekandjana Eestis ning edastada ELi kohta teavet meedias ja sotsiaalmeedias, hoides otsekontakte riikliku, piirkondliku ja kohaliku meediaga ning pakkudes neile ajakirjandus- ja meediateenuseid;
  • suhelda kodanike, akadeemiliste ringkondade, kodanikuühiskonna, sotsiaalpartnerite ja muude sidusrühmadega ning korraldada teabevahetust, dialoogi ja muud teavitustegevust ELi prioriteetide ja poliitika kohta, sealhulgas Euroopa tuleviku konverentsi raames;
  • pakkuda komisjoni presidendile ja kogu komisjonile teadmisi, analüüse ja nõuandeid Eesti poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete arengusuundade kohta, et anda teavet ELi poliitika kujundamiseks ja poliitiliseks teabevahetuseks.

Esinduste tööd täiendavad Europe Directi keskused, mis annavad teavet ja suhtlevad kodanikega piirkondlikul ja kohalikul tasandil kogu ELis.

Komisjonil on esindused ELi kõigi 27 liikmesriigi pealinnades ja peale selle piirkondlikud bürood Barcelonas, Bonnis, Marseille’s, Milanos, Münchenis ja Wrocławis. Need teevad tihedat koostööd Euroopa Parlamendi büroodega liikmesriikides.

Esindust tutvustav veebisait

Sellel  veebisaidil pakub Euroopa Komisjon laias valikus eestikeelset sisu, mis hõlmab järgmist:

  • ELi avalikud üritused Eestis;
  • uudised ja teave ELi peamiste poliitikavaldkondade ja programmide ning nende rakendamise  kohta Eestis;
  • pressiteenistuse kontaktid, lingid sotsiaalmeediakanalitele ja uudiskirjadele;
  • teave selle kohta, kuidas võtta ühendust ja suhelda ELiga nii kohalikul kui ka ELi tasandil;
  • lingid, mis viivad muu kasuliku ELi tasandi teabe juurde sellistes valdkondades nagu ettevõtluse toetamine, rahastamine ja hankevõimalused ning töötamine ja elamine ELis.

 

Kasulikud lingid

ELi üritused Eestis

Lugege viimaseid ELi uudiseid 

ELi poliitikavaldkonnad ja prioriteedid Eestis

Võtke Eestis ELiga ühendust