Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Võitlus väärinfoga

Young people in Milan

Väärinfo (desinformatsioon) on suurenev oht, mis võib kahjustada demokraatlikke protsesse ja ühiskondlikke arutelusid. Väärinfo üha suurem mõju ühiskonnale nõuab kooskõlastatud ja ühist tegutsemist. Selleks on Euroopa Liit välja töötanud tegevuskava, mis põhineb neljal sambal:

  • väärinfo kiirem avastamine
  • Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahelise koostöö tugevdamine
  • erasektori kaasamine
  • inimeste teadlikkuse tõstmine.

 

Euroopa demokraatia tegevuskava eesmärk on suurendada kodanike mõjuvõimu ja tugevdada demokraatiat kogu Euroopa Liidus:

  • edendades vabu ja õiglasi valimisi
  • suurendades meediavabadust
  • võideldes väärinfoga

Tervisevaldkonnas, sealhulgas seoses COVID-19 pandeemiaga, on väärinfo ja valearusaamad väga levinud. COVID-19 pandeemiast ajakohase teabe saamiseks on oluline tugineda ainult usaldusväärsetele allikatele.

Soovitame järgida Euroopa terviseasutuste – Eesti puhul terviseameti – nõuandeid ja hankida teavet usaldusväärsetest allikatest nagu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kodulehekülgedelt. Väärinfo levikut aitab peatada ka see, kui hoidute jagamast teavet, mis pärineb ebausaldusväärsetest allikatest. 

Euroopa Komisjon on loonud eraldi veebilehe kooronaviiruse kohta leviva väärinfoga võitlemiseks.

Eesti inimesed saavad oma allikakriitilisust ja meediapädevust kontrollida haridus- ja teadusministeeriumi loodud  veebitestiga.

Euroopa Liit väärinfo vastu

Fakte Euroopa Liidu eelarve kohta

Faktid Euroopa Liidu eelarve suuruse kohta, kuidas kulutatakse raha Euroopa kodanike elu parandamiseks ja mis kasu võiks teile sellest olla.

EUvsDiSiNFO

Venemaa väärinfoga võitlemiseks loodud Euroopa Liidu välisteenistuse projekti veebileht (inglise keeles)