Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Strateegia ja prioriteedid

Euroopa Komisjoni prioriteedid: 2019–2024

Von der Leyeni komisjon on seadnud Euroopa tuleviku jaoks ambitsioonikad eesmärgid: kliimaneutraalsus aastaks 2050, Euroopa digiüleminek ja Euroopa positsiooni tugevdamine maailmas geopoliitilisema lähenemisviisiga.

ELi majanduse taastekava ja Eesti

Euroopa 2,018 triljoni euro suurune majanduse taastekava toetab Eesti majanduse elavdamist ning aitab ehitada üles keskkonnahoidlikuma, digitaalsema ja vastupidavama Euroopa.

ELi eelarve Eesti jaoks

ELi eelarvest rahastatakse muu hulgas projekte, mis toetavad majanduskasvu, töökohtade loomist ja keskkonnakaitset ning muudavad elu Eestis paremaks.