Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Uudised ja üritused

Uudised

The Berlaymont Building and European Flags
  • Pressiteade

Äsja avaldatud Eurobaromeetri standarduuring näitab, et rohkem kui kolm neljandikku eurooplastest (77%, Eestis 78%) pooldab ELi ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat, samas kui üle seitsme ELi kodaniku kümnest (71%, Eestis 70%) nõustub, et EL peab tugevdama oma suutlikkust toota sõjavarustust.

  • 2 min lugemist
The statuette of Themis, goddess of divine justice
  • Pressiteade

Euroopa Komisjon algatas täna Eesti ja veel 17 liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse, sest nad ei ole määranud andmehalduse määruse rakendamise eest vastutavaid asutusi või ei ole suutnud tõendada, et viimased on volitatud täitma seadusega nõutud ülesandeid.

  • 1 min lugemist
Young people with the European flag
  • Pressiteade

Eelmisel nädalal toimus Brüsselis Euroopa kodanike paneelarutelu kohtumine ühiskondliku vaenu teemal. Arutelu tulemusel esitasid 150 ELi kodanikku Euroopa Komisjonile ja riiklikele ametiasutustele 21 soovitust, kuidas võidelda vihkamise vastu kõigis selle vormides.

  • 2 min lugemist

Üritused

Väärinfo (desinformatsioon) on suurenev oht, mis võib kahjustada demokraatlikke protsesse ja ühiskondlikke arutelusid. Vaata, kuidas Euroopa Liit võitleb väärinfo vastu.

ELi institutsioonid, eelkõige komisjon, koostavad suurel hulgal teabematerjale ELi tegevuse ja poliitika kohta, mis on Euroopa Liidu Väljaannete Talitusest tasuta kättesaadav.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse pressiosakonna ülesanne on hoida Eesti ajakirjandust Euroopa asjadega kursis ja suurendada teadlikkust Euroopa Liidu rollist Eesti rahva jaoks.

Veebilehe varasemad versioonid