Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis
Avalikud arutelud

Just Transition Seminar

Üleminek kliimasõbralikule majandusele ei ole puhtalt siseriiklik probleem. See ei tule kuskil mujal paremini välja kui EL-is, kus üleminek süsinikdioksiidi netoheite viimisele nullini 2050. aastaks kujutab endast suurt väljakutset. Samas on see ka tohutu võimalus ajakohastada kogu majandust ning edendada selle kasvu, tööhõivet, tehnoloogia arengut ja sotsiaalset kaasatust.

  • Euroopa Komisjon
  • -

Praktiline teave

Millal?
-
Keeled
eesti keel

Kirjeldus