Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

Filtreeri

Uudised (311)

RSS
Tulemused 10 kuni 20
  • Pressiteade

Komisjon esitas uued Euro 7 standardid, et vähendada õhusaastet

Täna esitas komisjon ettepaneku vähendada ELis müüdavate uute mootorsõidukite õhusaastet, et täita Euroopa roheleppes ette nähtud nullsaaste eesmärk, aga samas säilitada sõidukite taskukohasus ja parandada Euroopa konkurentsivõimet.

  • Pressiteade

Komisjoni suunised ELi majandusjuhtimise raamistiku reformimiseks

Komisjon esitas täna suunised ELi majandusjuhtimise raamistiku reformimiseks. Suunistes tehakse ettepanek minna üle läbipaistvale riskipõhisele ELi järelevalveraamistikule, milles eristatakse riike vastavalt sellele, kui suured on nende valitsemissektori võlaga seotud probleemid.

  • Pressiteade

Toiduga kindlustatus: väetiste kättesaadavus ja taskukohasus

Komisjon esitas täna teatise väetiste kättesaadavuse ja taskukohasuse tagamise kohta, milles esitatakse mitmesugused eri meetmed ja suunised selle kohta, kuidas lahendada ELi põllumajandustootjate ja tööstuse, aga ka arenevate riikide ees seisvaid probleeme.

  • Artikkel

Metsad, metsamajandus ja süsinikuringe

Euroopa Liidu LULUCFi arvestuses on Eesti metsamaa viimastel aastatel muutunud süsiniku netoheitjaks. Selle põhjal tekitab raie süsinikuheidet rohkem, kui metsade looduslikud protsessid suudavad siduda, ning meie metsad ei saa leevendada Eestis tervikuna tekkivat süsinikuheidet.