Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade11. jaanuar 20211 min lugemist

Brexit

p0152080019h_0.jpg
© EU
Ametlikult ei ole Ühendkuningriik enam alates 1. veebruarist 2020 Euroopa Liidu liige. Siiski kohaldati 2020. aasta lõpuni kehtinud üleminekuajal seal Euroopa Liidu õigust. Peale pikki läbirääkimisi sõlmisid EL ja Ühendkuningriik 24. detsembril 2020 uue kaubandus- ja koostööleppe ning 1. jaanuaril 2021 lahkus Ühendkuningriik lõplikult nii EList, Euroopa siseturult kui ka tolliliidust. Alates sellest kuupäevast ei kehti Ühendkuningriiki reisijatele ning seal äri ajavatele firmadele enam tavapärased Euroopa Liidu reeglid.

Uus kaubandus- ja koostöölepe ELi ja Ühendkuningriigi vahel puudutab nii kaubavahetuse, reisimise, sisserände kui ka julgeolekualast koostööd. See ei hõlma välispoliitikat ning julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. 2021. aastal jätkuvad läbirääkimised, et eraldi kokku leppida andmekaitse standardite vastastikuses tunnustamises ja finantsteenustega seonduvas.

Mida on vaja teada seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust?

Kuna Ühendkuningriik ei osale alates 1. jaanuarist 2021 enam ELi siseturul ja tolliliidus, tõi see ettevõtete ja kodanike jaoks kaasa terve rea muutusi. Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa siseturult ja tolliliidust tähendab mitmesuguste kontrollide teket piirile ja tollideklaratsioonide täitmist ehk takistusi kaupade liikumisel.

Eestis koordineerib Brexitiga seonduvat välisministeerium, kelle kodulehelt leiavad praktilist informatsiooni kodanikud, ettevõtjad, tudengid ja Ühendkuningriiki reisijad.

Millised on Eesti kodaniku õigused Ühendkuningriigis pärast Brexitit?

Ühendkuningriigis elavate Eesti kodanike õigusi kaitseb Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumisleping. Eestlased, kes elavad Ühendkuningriigis, peavad 30. juunini 2021 registreerima end ÜK püsielanikuks.

Täiendav info:

ELi kodanikud saavad infot tasuta numbril 00 800 6 7 8 9 10 11, mis töötab kõigist ELi riikidest helistades ja kõigis ELi ametlikes keeltes.

Euroopa Nõukogu Brexiti veebileht koos kronoloogiaga

 

Ühendkuningriigi kodanikud Eestis

Väljaastumislepinguga tagatakse Ühendkuningriigi kodanikele ja nende pereliikmetele, kes elavad Eestis juba enne 31. detsembrit 2020, üldjoontes samad õigused, mis neil olid enne Ühendkuningriigi EList väljaastumist: Nad võivad jätkata Eestis elamist, õppimist ja töötamist. Vaata rohkem infot siit.

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
11. jaanuar 2021