Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade10. Mai 20211 min lugemist

Eesti kodanike usaldus Euroopa Liidu vastu on jõudnud viimase seitsme aasta kõrgeimale tasemele

p040683-819450.jpg
© EU
Viimase Eurobaromeetri uuringu põhjal on Eesti kodanike usaldus Euroopa Liidu institutsioonide vastu jõudnud viimase seitsme aasta kõrgeimale tasemele. Kaks kolmandikku (64%) Eesti kodanikest usaldab Euroopa Liitu. Eesti kõige usaldusväärseimateks institutsioonideks peetakse traditsiooniliselt politseid ja kaitseväge. Sama kõrgelt hinnatakse ka Eesti tervishoiusüsteemi, mida usaldab enam kui 80% Eesti kodanikest.

Eesti elanike arvates on kõige olulisemaks teemaks tervishoid. Kahe kolmandiku kodanike arvates on see kõige olulisem Eesti ees seisev küsimus, lisaks murele majandusliku olukorra ja tööpuuduse pärast. Ka ELi murekohana nähakse eelkõige tervishoidu ning majanduslikku olukorda.

Euroopa Liidu tuleviku prioriteet number üks peaks Eesti inimeste arvates olema vaktsiinide ohutus ja nende kiire kättesaadavus kõigile ELi kodanikele. Oodatakse ka investeeringuid majandusse, et kriisist taastuda. Valdav osa kodanikest (86%) nõustub, et ELile tuleks anda rohkem pädevust sarnaste kriiside paremaks ohjamiseks tulevikus. Endiselt usutakse ELi taastekava tõhusesse, kuigi veidi vähemal määral kui eelmise kevade COVID-19 laine ajal.

Eesti inimeste rahulolu valitsuse kriisimeetmetega on sarnane EL 27 keskmisega, kuigi oluliselt madalam 2020. aasta suve tulemusest.

Uuringu tulemuste ja esitlusel kasutatud slaididega saab lähemalt tutvuda Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebilehel:

Uuringu korraldas Euroopa Komisjoni tellimusel rahvusvaheline uuringufirma Kantar Emor 2021. aasta talvel. Eestis viidi küsitlus läbi interneti teel ajavahemikus 12. veebruarist 11. märtsini. Kokku küsitleti 1054 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku.

Uuringu tulemusi tutvustab Kantar Emori uuringujuht Aivar Voog hetkel toimuval veebiseminaril “Mida on Euroopal koroonakriisist õppida?”.

Lisateave

Usaldus Euroopa Liidu vastu on võrreldes eelmise suvega suurunenud (23.04.2021 pressiteade)

Standard Eurobaromeeter 94 –Talv 2020-2021 –Kantar

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. Mai 2021