Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade25. Mai 20212 min lugemist

Eesti saab TERA rahastust 230 miljonit eurot

p041444-403389_1.jpg
© EU
Euroopa Komisjon eraldas täna 12 ELi liikmesriigile TERA rahastust rahalise toetuse seitsmenda väljamaksena 14,137 miljardit eurot. Esimest korda sai toetust ka Eesti – 230 miljonit eurot. Lisaks sai tänase tehingu raames Belgia 2 miljardit, Bulgaaria 511 miljonit, Küpros 124 miljonit, Kreeka 2,54 miljardit, Hispaania 3,37 miljardit, Itaalia 751 miljonit, Leedu 355 miljonit, Läti 113 miljonit, Malta 177 miljonit, Poola 1,56 miljardit ja Portugal 2,41 miljardit.

President Ursula von der Leyen ütles: „Tänase väljamaksega saavad esimest korda raha Bulgaaria ja Eesti ning täiendavat toetust veel kümme liikmesriiki. TERA on Euroopa edulugu, millest on juba kasu saanud kokku 30 miljonit töötajat ja 2,5 miljonit ettevõtet. Samuti aitab see neil pandeemiast kiiremini taastuda. EL on TERA programmist 19 liikmesriigile juba eraldanud kokku ligikaudu 90 miljardit eurot.“

TERA laenud aitavad liikmesriikidel tulla toime tööhõive säilitamiseks tehtavate avaliku sektori kulutuste järsu suurenemisega pandeemia tagajärjel. Eelkõige aitavad need katta kulusid, mis on otseselt seotud riiklike lühendatud tööaja kavade rahastamise ja muude samalaadsete meetmetega, mille riigid on koroonaviiruse pandeemia tõttu ettevõtjate, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks kehtestanud. Enne tänase väljamakse tegemist emiteeris komisjon ELi TERA seitsmenda sotsiaalse võlakirja, mis pälvis investorite seas viimase aja keerulisi turutingimusi arvestades märkimisväärset huvi.

Käesoleva TERA väljamaksega on EL kokku andnud peaaegu 90 miljardi euro ulatuses kompensatsioonilaene. Kõik TERA programmist abi taotlenud ELi liikmesriigid on saanud osa taotletud summast või koguni terve summa. Ülevaate seni väljamakstud summadest leiab internetist, kust leiab ka väljamakstud summad liikmesriikide kaupa. 

Kui Euroopa Liidu Nõukogu komisjoni ettepaneku heaks kiidab, on TERAst antud kokku 94,3 miljardit eurot rahalist toetust 19 liikmesriigile. Liikmesriigid saavad TERAst rahalise toetuse taotlemist jätkata. Rahastu kogumaht on kuni 100 miljardit eurot.

Taust

18. mail 2021 emiteeris Euroopa Komisjon ELi TERA seitsmenda sotsiaalse võlakirja.

14,137 miljardi euro suurune emissioon tehti kaheosalise sotsiaalse võlakirjana, millel on kaks eri tähtaega: 8,137 miljardit eurot tuleb tagasi maksta 2029. aasta juulis ja 6 miljardit 2047. aasta jaanuaris. Seitsmes ELi TERA võlakiri oli enam kui kuus korda üle märgitud. Selle hinnatingimused leiab siit. Kõik emissioonid äratasid investorites suurt huvi ja need lasti turule soodsate hinnatingimustega, mille komisjon andis otse edasi abisaavatele liikmesriikidele.

ELi poolt TERA raames emiteeritud võlakirjadel on sotsiaalse võlakirja märgis. See annab nendesse võlakirjadesse investeerijatele kindlustunde, et kaasatud vahendid teenivad tõeliselt sotsiaalset eesmärki.

 

Lisateave

Veebisait ELi laenuvõtmistegevuse kohta

Seitsmes TERA väljamakse

TERA määrus

Teabeleht: TERA – liikmesriikide toetamine töötavate inimeste ja töökohtade kaitsmisel

Küsimused ja vastused: komisjoni ettepanek TERA loomise kohta

Koroonaviirusele reageerimine

Sotsiaalsete võlakirjade raamistik

Veebisait TERA kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
25. Mai 2021