Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade22. juuni 2023Esindus Eestis1 min lugemist

EL investeerib 6,2 miljardit eurot säästvama, ohutuma ja tõhusama transporditaristu rajamiseks

rong

Euroopa Komisjon on valinud välja 107 transporditaristu projekti, mis saavad Euroopa ühendamise rahastust 6,2 miljardit eurot ELi toetusi. Üle 80% rahast läheb projektidele, millega luuakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) ulatuses tõhusam, keskkonnahoidlikum ja arukam raudteede, siseveeteede ja mereteede võrk. Projektidega tugevdatakse ka ELi-Ukraina solidaarsuskoridore, mis on loodud Ukraina ekspordi ja impordi hõlbustamiseks.

Eestist saavad toetust Saarte Liinid AS Virtsu ja Kuivastu laadimisjaamade rajamiseks (3 miljonit eurot), majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhitav projekt koostöös 9 liikmesriigiga saab üle 14 miljoni euro toetust kaubaveoteabe edastamise digitaliseerimiseks. Rail Baltica järgmise etapi rajamiseks Eestis, Lätis ja Leedus on ette nähtud üle 920 miljoni euro. Eestiga seotud projektidest toetatakse ka lennuliikluse korraldamise ajakohastamist ning uue jäälõhkuja ostmist meresõidu ohutuse suurendamiseks Läänemerel.

Lisaks Rail Balticale toetab EL ka muid suuri piiriüleseid raudteeühendusi TEN-T põhivõrgus, näiteks Itaaliat ja Austriat ühendav Brenneri baastunnel ning piiriülene lõik Saksamaa ja Madalmaade (Emmerich-Oberhausen) vahel.

Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Läti, Leedu, Madalmaade ja Poola meresadamad saavad raha kaldaäärse elektrivarustuse arendamiseks, et vähendada sildunud laevade kasvuhoonegaaside heidet.

Siseveetranspordi projektidega ajakohastatakse Prantsusmaa ja Belgia vahelistel Seine-Schelde piiriülestel veeteedel asuvat taristut. Uuendatakse ka  Doonau ja Reini jõgikonna siseveesadamaid (nt Viin ja Andernach).

ELi raudteetranspordi ohutuse ja koostalitlusvõime suurendamiseks paigaldatakse Tšehhis, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Austrias ja Slovakkias rongidele ja raudteeliinidele Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS). Maanteedel võtavad mitu liikmesriiki kasutusele arukad transpordisüsteemid ja -teenused, eelkõige koostoimelised  transpordisüsteemid (C-ITS), et transport oleks ohutum ja tõhusam. Mitmed liikmesriigid investeerivad Euroopa lennuliikluse korraldamise projektidesse, et suurendada lennutranspordi tõhusust ja luua ühtne Euroopa taevas.

Lisateave

2022. aasta välja kuulutatud projektikonkursile laekunud 353 projekti hulgast valiti välja  107 projekti

ELi rahalisi vahendeid antakse neile toetustena, mida kasutatakse projekti kogukulude kaasrahastamiseks.

Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammi (2021–2027) raames on ELi liikmesriikides TEN-T projektide kaasrahastamiseks ette nähtud 25,8 miljardit eurot. Alates 2014. aastast on Euroopa ühendamise rahastust toetatud peaaegu 1300 transpordisektori projekti kogusummas 29,4 miljardit eurot (see ei hõlma tänaseid väljavalitud projekte).

Täiendavad rahastamisvõimalused on kättesaadavad Euroopa ühendamise rahastu transpordiprogrammist. 2023. aasta sõjaväelise liikuvuse projektikonkurss on avatud kuni 21. septembrini 2023 ja alternatiivkütuste taristu rahastu projektikonkursid on avatud kuni 7. novembrini 2023. Euroopa ühendamise rahastu transpordivaldkonna 2023. aasta projektikonkursid kuulutatakse välja septembri lõpus.

Lisainfo

Toetuse saanud projektide loetelu

Pressiteade tsitaatide ja taustainfoga

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
22. juuni 2023
Autor
Esindus Eestis