Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade14. november 2023Esindus Eestis1 min lugemist

EL jõudis kokkuleppele kriitiliste toorainete määruse suhtes

kriitilised toorained

Eile jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu poliitilisele kokkuleppele tänavu märtsis Euroopa Komisjoni esitatud kriitiliste toorainete määruse ettepaneku suhtes. Määruses sätestatud meetmete eesmärk on tagada ELile kriitiliste toorainete turvalised, mitmekesised, taskukohased ja kestlikud tarned. See on tähtis Euroopa konkurentsivõime jaoks, sealhulgas rohe- ja digiettevõtete ning kaitse- ja lennundustööstuse jaoks.

Määrus aitab suurendada ELi võimekust kogu kriitiliste toorainete tarneahelas, sealhulgas mitmekesistada tarneid rahvusvaheliste partnerluste kaudu. Lepiti kokku, et EL peaks 2030. aastaks suutma kaevandada 10%, töödelda 40% ja võtta ringlusse 25% oma iga-aastasest strateegiliste toorainete tarbimisest. Ringlussevõtu osas tagab kokkulepe selle, et me võtame ringlussevõtu eesmärkide seadmisel üha rohkem arvesse jäätmeid. Kokkuleppe kohaselt tuleb ressursitõhususe suurendamise ja tehnoloogia arengu abil leevendada ka nõudlust. Samuti peaks EL mitmekesistama strateegiliste toorainete importi, et üle 65 % tarbimisest ei sõltuks ühest ainsast tarneallikast.

ELi võimekuse tugevdamiseks määrab komisjon koos liikmesriikidega kogu väärtusahela ulatuses kindlaks strateegilised projektid. Nende projektide jaoks nähakse ette sujuvad ja kiired loamenetlused ning lihtsam juurdepääs rahastamisele. Strateegiliste projektidena nähakse ka projekte, mis võimaldavad toota strateegilisi tooraineid asendavaid materjale. Ühtlasi tagab määrus, et turvaliste ja kestlike kriitiliste toorainete väärtusahelate loomine strateegiliste projektide kaudu ELis või kolmandates riikides toimub kooskõlas kõrgete keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisstandarditega.

Kokkulepe tähendab, et kriitiliste ja strateegiliste toorainete loetelu muutub osaks ELi õigusest.  Loetellu lisati ka alumiinium ja sünteetiline grafiit, arvestades nende strateegilist tähtsust rohe-, digi-, kaitse- ja kosmosesektoris ning nende nõudluse kasvu, mis prognoosi järgi ületab pakkumist. Määrusega kehtestatakse ka tarneahelate range järelevalve ja suurettevõtjatele kohustus hinnata oma tarneahelatega seotud riske. Samuti nähakse ette varude koordineerimine liikmesriikide vahel.

Järgmise sammuna tuleb poliitiline kokkulepe ametlikult heaks kiita.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. november 2023
Autor
Esindus Eestis