Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade20. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

EL saavutas kokkuleppe uue rände- ja varjupaigaleppe üle

Refugees in Serbia and Croatia

 

Poliitiline kokkulepe, mille Euroopa Parlament ja nõukogu täna rände- ja varjupaigaleppe üle saavutasid, on suur läbimurre ELis ühise rändehaldussüsteemi loomise suunas.

See kokkulepe tähendab kohustust hallata rännet õiglasel ja nõuetekohasel viisil, võimaldades liidul ja liikmesriikidel liikuda ajutistelt lahendustelt pikaajaliste ja kestlike lahenduste poole. Komisjon on valmis jätkama Euroopa Parlamendi ja nõukoguga koostööd, kuni uusi eeskirju saab täielikult kohaldama hakata. Eesmärk on võtta kõik pakti kuuluvad ettepanekud vastu enne praeguse komisjoni koosseisu seadusandliku mandaadi lõppu.

President Ursula von der Leyen märkis: „Euroopa on tugev kogukond ja suudab leida ka suurtele väljakutsetele häid lahendusi. Mul on hea meel, et parlament ja nõukogu on jõudnud uue rände- ja varjupaigaleppe peamiste ettepanekute üle poliitilisele kokkuleppele. Meie eesmärk oli leida rände ühiseks haldamiseks ELis õiglane ja pragmaatiline lähenemisviis. See oluline samm aitab tagada, et Euroopal on olemas rände haldamiseks vajalikud vahendid.“

Komisjon esitles uut rände- ja varjupaigalepet 2020. aasta septembris, soovides leida rände haldamiseks pikaajalisi ja jätkusuutlikke lahendusi. Paktiga luuakse õigusraamistik, mis tasakaalustab liikmesriikidevahelist solidaarsust ja vastutust ning moodustab osa terviklikust lähenemisviisist, mida rände tõhusa ja õiglase haldamise suhtes kohaldama hakatakse.

Kokkulepe hõlmab pakti viit peamist ettepanekut:

  • Taustakontrolli määrus, millega luuakse ELi saabuvate kolmandate riikide kodanike tuvastamiseks ühtsed eeskirjad, suurendades seeläbi Schengeni ala julgeolekut.
  • Eurodaci määrus, millega luuakse ühine andmebaas, mis võimaldab koguda ebaseadusliku rände kindlakstegemiseks täpsemaid ja täielikke andmeid.
  • Varjupaigamenetluse määrus, millega muudetakse varjupaiga-, tagasisaatmis- ja piirimenetlused kiiremaks ja tõhusamaks.
  • Varjupaiga- ja rändehalduse määrus, millega luuakse liikmesriikide vahel solidaarsusmehhanism, mis tasakaalustab praegust süsteemi, kus valdava osa varjupaigataotluste läbivaatamise eest vastutavad vaid mõned riigid. Samuti nähakse sellega ette selged eeskirjad varjupaigataotlustega seotud vastutuse kohta.
  • Kriisi- ja vääramatu jõu olukordi käsitlev määrus, millega tagatakse, et EL on tulevikus valmis kriisiolukordadega, sealhulgas rändajate ärakasutamise juhtumitega, toime tulema.

Kui Euroopa Parlament ja nõukogu on need ettepanekud ametlikult vastu võtnud, on uue rände- ja varjupaigaleppe alustalad paigas.

Lisateave

President von der Leyeni avaldus

Ülevaade uue rände- ja varjupaigaleppe olukorrast – teabeleht

Uue rände- ja varjupaigaleppe veebileht

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
20. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis