Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade14. veebruar 2024Esindus Eestis1 min lugemist

EL vabastas põllumajandustootjad põllumajandusmaa kesa all hoidmise nõudest

Photo competition of DG "Agriculture and Rural development" (2)

Euroopa Komisjon võttis vastu määruse, millega Euroopa põllumajandustootjad osaliselt vabastatakse 4% põllumajandusmaa kesa all hoidmise nõudest. Määrus põhineb komisjoni 31. jaanuaril esitatud ettepanekul ja jõustub täna, 14. veebruaril 2024. Seda kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist ühe aasta jooksul, st kuni 31. detsembrini 2024.

Määruse kohaselt loetakse heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste nõudele vastavaks ka need ELi põllumajandustootjad, kes kasvatavad 4%-l oma põllumaast lämmastikku siduvaid kultuure (nt läätsed, herned või põldoad) ja/või püüdekultuure. Soovi korral võib põllumajandustootja siiski jätkata nõude täitmist maa hoidmisega kesa all või tootmisest väljas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen: „Üksnes siis, kui meie põllumajandustootjad saavad oma maast ära elada, investeerivad nad tulevikku. Vaid siis, kui me saavutame üheskoos oma kliima- ja keskkonnaeesmärgid, saavad põllumajandustootjad jätkuvalt elatist teenida. Meie tootjad on sellest hästi teadlikud. Täna vastu võetud määrus suurendab tootjatele vajalikku paindlikkust ning näitab, et nende oluline töö ELi toiduga kindlustamisel ja kestlikkuse edendamisel tasub end ära. Peagi esitame rohkem ettepanekuid, kuidas leevendada survet meie põllumajandustootjatele.“

Liikmesriigid, kes soovivad erandit riiklikul tasandil kohaldada, peavad komisjoni teavitama 15 päeva jooksul alates määruse jõustumisest, et teave jõuaks põllumajandustootjateni võimalikult kiiresti.

Taust

Ühise põllumajanduspoliitika toetuse saamiseks peavad põllumajandustootjad järgima üheksat ranget keskkonna- ja kliimastandardit. Neid tingimusi kohaldatakse peaaegu 90%-le kasutatavast põllumajandusmaast ELis ja neil on oluline roll kestlike põllumajandustavade juurutamisel. Standardites nõutakse muu hulgas teatava minimaalse osa põllumaa hoidmist tootmisest väljas. Tavaliselt mõeldakse selle all kesa, aga ka mittetootlikke maastikuelemente, nagu hekid või puud. Kohustusest on vabastatud põllumajandusettevõtted, millel on vähem kui kümme hektarit põllumaad. 31. jaanuaril tegi komisjon ettepaneku võimaldada ühise põllumajanduspoliitika toetusi saavatele ELi tootjatele selle nõude suhtes suuremat paindlikkust.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. veebruar 2024
Autor
Esindus Eestis