Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. detsember 2023Esindus Eestis3 min lugemist

EL võttis vastu 12. Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi

Demonstrations in Ljubljana in support of Ukraine

 

Paketi eesmärk on kehtestada Venemaale täiendavad impordi- ja ekspordikeelud, takistada sanktsioonidest kõrvalehoidmist ja kõrvaldada seaduselüngad. Sanktsioneeritute loetellu lisatakse veel Venemaa isikuid ja ettevõtteid ning kehtestatakse täiendavad impordi- ja ekspordikeelud, näiteks keelustatakse Venemaa teemantide eksport Euroopasse. Lisaks parandatakse kontrolli selle üle, kuidas nafta hinnalae vältimiseks tankereid kasutatakse, tagades seeläbi nafta hinnalae parema järgimise. See hõlmab ka rangemaid varade jälitamise kohustusi ja rangeid meetmeid sanktsioonides kõrvale hoidvate kolmandate riikide äriühingute suhtes.

12. paketi põhielemendid on järgmised:

SANKTSIONEERITUTE LOETELU PIKENEB

Loetellu lisatakse üle 140 isiku ja üksuse, kelle varad külmutatakse. See hõlmab Venemaa sõja- ja kaitsevaldkonda, st sõjatööstuse ettevõtteid ja sõjalisi eraettevõtteid, aga ka IT-sektori osalejaid ja muid olulisi ettevõtteid. Samuti on meetmed on suunatud nende vastu, kes on korraldanud hiljutisi ebaseaduslikke „valimisi“ Ukraina territooriumil, mille Venemaa on ajutiselt okupeeritud, ning nende vastu, kes vastutavad Ukraina laste sunniviisilise „ümberkasvatamise“ eest, samuti desinformatsiooni/propaganda levitajate vastu, kes toetavad Venemaa agressioonisõda Ukrainas.

KAUBANDUSMEETMED

 • Venemaa teemantide impordikeeld: Venemaal kaevandatud, töödeldud või toodetud mittetööstuslike teemantide impordipiirangud. Kavandatavad sanktsioonid on osa G7 rahvusvaheliselt koordineeritud teemante käsitlevast impordikeelust, mille eesmärk on jätta Venemaa ilma sellest olulisest tuluvoost, mis küünib hinnanguliselt 4 miljardi euroni aastas. Kõik G7 liikmed kehtestavad Venemaalt eksporditavate teemantide otsese impordikeelu hiljemalt 1. jaanuariks 2024. Alates 1. märtsist 2024 jõustub kolmandas riigis lihvitud Venemaa teemantide impordikeeld ning alates 1. septembrist 2024 laiendatakse keeldu nii, et see hõlmaks laboris kasvatatud teemante, ehteid ja teemante sisaldavaid kellasid. Nende meetmete tõhususe suurendamiseks luuakse G7 raames töötlemata teemantide jaoks kindel jälgitavusel põhinev kontrolli- ja sertifitseerimismehhanism.
 • Terasetootmise tooraine, töödeldud alumiiniumi- ja niklitoodete ja muude metalltoodete impordikeeld: kehtestatakse uued meetmed, millega piiratakse teatavate Venemaalt pärit metalltoodete importi.
 • Ekspordipiirangud: täiendavad ekspordipiirangud kahesuguse kasutusega kaupadele ning kõrgtehnoloogilistele ja tööstuskaupadele väärtusega 2,3 miljardit eurot aastas. Täpsemalt: 
 • Uus ekspordikontroll kahesuguse kasutusega ja kõrgtehnoloogilistele kaupadele, sealhulgas kemikaalid, liitiumpatareid, termostaadid, mehitamata õhusõidukite alalisvoolumootorid ja servomootorid, tööpingid ja masinaosad, eesmärgiga veelgi nõrgendada Venemaa sõjalist võimekust.
 • Uued ekspordikeelud ELi tööstuskaupadele, sealhulgas masinad ja nende osad, ehitusega seotud kaubad, töödeldud teras, vask- ja alumiiniumtooted, laserid ja akud, et veelgi vähendada Venemaa tööstussektori suutlikkust.
 • 29 Venemaa ja kolmandate riikide üksuse lisamine Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud üksuste loetellu (sealhulgas Usbekistanis ja Singapuris registreeritud üksused).
 • Keeld pakkuda Venemaa valitsusele või Venemaa ettevõtetele ettevõtluse ja disainiga seotud tarkvara. Eesmärk on veelgi vähendada Venemaa tööstussektori suutlikkust. Teenustesektori piirangud on valdkond, kus oleme teinud tihedat koostööd oma rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas USA ja Ühendkuningriigiga.

RANGEMAD VARADE KÜLMUTAMISE KOHUSTUSED

 • Uus loetellu kandmise kriteerium: nõukogu on heaks kiitnud uue loetellu kandmise kriteeriumi, et hõlmata isikud, kes saavad kasu ELi äriühingute Venemaa tütarettevõtjate omandiõiguse või kontrolli sunniviisilisest üleandmisest. Sellega tagatakse, et keegi ei saa kasu kahjumist, mis tekib ELi äriühingutel, kui Venemaa omanikud/juhtkonnad nende tütarettevõtjad sunniviisiliselt omandavad.
 • Võimalus jätta surnud isikud varade külmutamise loetellu, et vältida selle meetme rakendamise võimalikku vältimist.
 • Liikmesriikidele kehtestatakse rangem kohustus ennetavalt jälgida loetellu kantud isikute vara, et ennetada ja avastada sanktsioonide rikkumise või nendest kõrvalehoidmise juhtumeid.

ENERGIAMEETMED

 • Nafta hinnalagi. Selleks et Venemaal oleks raskem sõda jätkata, karmistati G7 rahvusvaheliselt koordineeritud nafta hinnalae rakendamist, kehtestades uued meetmed, et täpsemalt jälgida tankerite müüki kolmandatele riikidele. See aitab võidelda varilaevastiku vastu, mida Venemaa kasutab hinnalaest kõrvalehoidmiseks.
 • Uus veeldatud naftagaasi (LPG) impordikeeld, mis mõjutab aastaimporti mahus üle ühe miljardi euro, ja mille suhtes jäävad senised õigused kehtima kuni 12 kuuks.

RANGEM SANKTSIOONIDEST KÕRVALEHOIDMISE VASTASED MEETMED

 • Venemaad läbiva transiidi keeldu laiendatakse, lisades teatavad majanduslikult kriitilise tähtsusega kaubad, mis on ette nähtud eksportimiseks kolmandatesse riikidesse.
 • Ettevõtjatele pannakse kohustus keelata lepinguga teatavat liiki tundlike kaupade reeksport Venemaale, sealhulgas lennunduse, reaktiivkütuse ja tulirelvadega seotud kaupade ning ühisesse prioriteetsete kaupade loetellu kantud kaupade reeksport.
 • Kehtestatakse uus meede, mille kohaselt tuleb teatada selliste ELi üksuste liidust välja suunatud rahaülekannetest, mis rohkem kui 40% ulatuses kuuluvad otseselt või kaudselt venelastele või Venemaal asutatud üksustele.

LISAMEETMED

 • Erand, mis võimaldab liikmesriikidel otsustada avalikes huvides jätta loetellu kantud isik ilma rahalistest vahenditest või majandusressurssidest.
 • Erand, mis võimaldab äsja loetellu kantud kindlustusandjal hüvitada kahjusid.
 • Erand, mis võimaldab müüa ELi äriühinguid, mis kuuluvad teatavatele loetellu kantud isikutele või üksustele.

Lisatakse tehniline muudatus, mis võimaldab osutada meresõiduohutuseks vajalikke lootsiteenuseid.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis