Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Artikkel14. detsember 2023Esindus Eestis2 min lugemist

ELi ettevõtted kasvatavad hoogsalt teadusinvesteeringuid

Humanoid robotics and AI research and development - Italian Institute of Technology

 

2023. aasta ELi tööstusuuringute ja arendustegevuse investeeringute tulemustabeli kohaselt suurendas Euroopa tööstussektor 2022. aastal märkimisväärselt investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. Investeeringute kasv on alates 2015. aastast jõudnud kõrgeimale tasemele ja 2021. aastaga võrreldes on see enam kui kahekordistunud. 2022. aastal suurenesid teadus- ja arendustegevuse investeeringud 13,6 %, samal ajal kui Hiinas on kasv vähenenud rohkem kui 25 %-lt veidi üle 16 %-le ning USA ettevõtetes aeglustus kasv 16 %-lt 12,6 %-le.

Tulemustabel sisaldab maailma 2 500 suurimat teadus- ja arendustegevuse investorit. Eelmisel aastal ulatusid nende koguinvesteeringud peaaegu 1 250 miljardi euroni, mis on 141 miljardit eurot rohkem kui 2021. aastal. USA ettevõtete arvele langeb maailma teadus- ja arendustegevusse tehtavatest investeeringutest üle 42 %, samal ajal kui EL ja Hiina konkureerivad tihedalt teise koha pärast (vastavalt 17,5 % ja 17,8 %).

ELi positsioon on tugev autotööstuses, IKT ja biotehnoloogia osatähtsus kasvab

Üle kolme neljandiku tulemustabeli ettevõtete teadus- ja arendustegevusse tehtavatest investeeringutest läks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiasse (IKT), IKT-teenustesse, tervishoidu ja autotööstusse. Kuigi IKT tootmine on suurim investeeringute sektor, on viimase kümne aasta jooksul kõige kiiremini kasvanud IKT-teenuste sektor, mis näitab digitaliseerimise kasvavat tähtsust.

EL on jätkuvalt esirinnas autotööstuse teadus- ja arendustegevusse tehtavates investeeringutes (42,2 %). Talle järgnevad Jaapan ja USA (mõlemad 19,5 %) ning Hiina (12,8 %), kes on viimase kümne aasta jooksul kahekordistanud oma autotööstusettevõtete arvu. Tehnoloogiasektoris on EL juhtival kohal suure lisaväärtusega keskkonnasäästlikus patentimises (68 %) ja keskkonnahoidlikus transporditehnoloogias (29 %). Talle järgnevad tihedalt Jaapan ja USA (mõlemad 27 %).

Tervishoid moodustab rohkem kui viiendiku ülemaailmsetest teadus- ja arendustegevuse investeeringutest ning selle ettevõtted kuuluvad maailma suurimate teadus- ja arendustegevuse investorite hulka.

Euroopa Liidus asub maailma 2 500 suurimast teadus- ja arendustegevuse investorist 367. Nende peakontorid on 17 riigis, sealhulgas Poolas, Sloveenias, Ungaris ja Maltal. Pooled ettevõtetest asuvad Saksamaal, Prantsusmaal ja Madalmaades ning nende osakaal erasektori teadus- ja arendustegevusse tehtavatest investeeringutest ELis on 73 %.

Autotööstus moodustab ELi teadus- ja arendustegevusse tehtavatest investeeringutest 32 %, sellele järgnevad tervishoid (19,7 %), IKT tootjad (14,4 %) ja IKT-teenused (8 %). Teadus- ja arendustegevuse investeeringud on olulised ka sellistes sektorites nagu lennundus, kaitse, finantsvaldkond, energeetika, kemikaalid ja ehitus. ELi 1 000 suurimast teadus- ja arendustegevuse investorist 18 % on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), kellest umbes kaks kolmandikku on tervishoiusektorist.

Kriisid kiirendasid tulemustabelis olevate ettevõtete CO2 jalajälje vähendamist, kusjuures Euroopa ettevõtted olid selles valdkonnas juhtpositsioonil. ELi ettevõtted on kogu analüüsiperioodi jooksul pööranud märkimisväärset tähelepanu keskkonnaalasele vastutusele.

ELi tööstuse teadus- ja arendustegevusse investeerimise tulemustabelit on avaldatud alates 2004. aastast ning seekordne on 20. väljaanne.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis