Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade13. veebruar 2023Esindus Eestis4 min lugemist

ELi majandus suudab langust vältida, kuid kasvu ohustavad tegurid püsivad

Talvine majandusprognoos 2023

2023. aasta alguses, peaaegu aasta pärast Venemaa agressioonisõja algust Ukrainas, on ELi majandus paremas seisus kui sügisel prognoositi. Talvine vaheprognoos tõstab selle aasta kasvuväljavaated ELis 0,8 %ni ja euroalal 0,9 %ni. Mõlemad piirkonnad peaksid napilt pääsema tehnilisest majanduslangusest, mida aasta alguseks prognoositi. Ka inflatsiooniprognoos paranes nii 2023. kui ka 2024. aastaks.

Eesti majandusel aga nii hästi ei läinud ning SKP langes 2022. aastal eeldatavasti 0,3%. Eesti majandus sai valusalt pihta kohe kui energiahinnad tõusid. Hinnatõus kandus tugevalt ka teistesse inflatsioonikomponentidesse. Eratarbimine aeglustus 2022. aasta jooksul märgatavalt. Tugevalt pöördus aasta lõpus langusesse ka tööstustoodang, peegeldades vähenenud nõudlust tähtsamates sektorites (puidu- ja metallitööstus). Sellest hoolimata olid tööturunäitajad üldiselt head nii eelmise aasta lõpus kui ka selle aasta alguses, tööpuudus suurenes ainult õige pisut.

Intressimäärade tõus hakkab ilmselt tugevalt mõjutama tarbimist ja ehitusturgu, arvestades paindlike intresside levimust laenulepingutes. SKP peaks aga 2023. aastal siiski tõusule pöörama, kuna praegused negatiivsed mõjurid, eriti inflatsioon, nõrk välisnõudlus ja madal kindlustunne, peaksid aegamööda taanduma ja fiskaalpoliitika pöördub ekspansiivseks. Aasta kokkuvõttes jääb SKP kasv marginaalseks, arvestades eelmise aasta negatiivset mõju, kuid 2024. aastal on oodata 2,8%-list kasvu. Seda tõukab tagant ekspordinõudluse ja eratarbimise elavnemine ning tugev tööturg.

Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis: „Euroopa majandus peab praegustele väljakutsetele vastu. Me suutsime majanduslangust napilt vältida. Oleme mõnevõrra optimistlikumad kasvuväljavaadete ja inflatsiooni taltumise suhtes käesoleval aastal. Kuid meil on endiselt palju probleeme, seega ei ole aeg rahuloluks – muu hulgas seetõttu, et Venemaa jätkuv sõda Ukrainas tekitab endiselt ebakindlust. Oleme kindlalt otsustanud suurendada tööstuse konkurentsivõimet, et tugevdada üldist majanduskasvu ja vastupanuvõimet. Võttes arvesse kõiki geopoliitilisi muutusi ja riske, on oluline säilitada ELi positsioon maailmamajanduse juhtiva tegijana.“

Väljavaadet parandab ELi majanduse suurem vastupanuvõime

Pärast jõulist kasvu 2022. aasta esimesel poolel kasvutempo kolmandas kvartalis aeglustus, kuigi oodatust veidi vähem. Neljandas kvartalis jäi ELi majandus hoolimata erakorralistest negatiivsetest šokkidest sügisel prognoositud langusest puutumata. 2022. aasta kasvumäär on praeguste hinnangute kohaselt nii ELis kui ka euroalal 3,5 %.

Soodsad arengud sügisprognoosi järel on parandanud selle aasta kasvuväljavaateid. Tarneallikate jätkuv mitmekesistamine ja tarbimise järsk vähenemine on suurendanud gaasihoidlate täituvust üle viimaste aastate keskmise ning gaasi hulgihinnad on langenud tunduvalt alla sõjaeelse taseme. Lisaks on ELi tööturg jätkuvalt hästi toiminud ning töötuse määr püsis kuni 2022. aasta lõpuni kõigi aegade madalaimal tasemel (6,1 %). Usaldus paraneb ning jaanuari uuringud näitavad, et ka majandustegevus ei tohiks 2023. aasta esimeses kvartalis koomale tõmbuda.

Kasvu ohustavad tegurid ei ole aga kuskile kadunud. Tarbijad ja ettevõtjad seisavad jätkuvalt silmitsi kõrgete energiakuludega ning jaanuaris jätkas alusinflatsioon (inflatsioonimäär, millest on välja jäetud energia ja töötlemata toiduainete hinnamuutused) kasvu, mis vähendas veelgi kodumajapidamiste ostujõudu. Inflatsioonisurve püsides jätkub karm rahapoliitika, mis pärsib äritegevust ja investeeringuid.

Talvises vaheprognoosis 2023. aastaks prognoositud kasv (0,8 % ELis ja 0,9 % euroalal) on vastavalt 0,5 ja 0,6 protsendipunkti suurem kui sügisel prognoositi. 2024. aasta kasvumäär püsib muutumatuna, jäädes ELis 1,6 % ja euroalal 1,5 % juurde. Prognoosiperioodi lõpuks peaks toodangu maht olema sügisel prognoositust peaaegu 1% suurem.

2022. aastal haripunkti jõudnud inflatsioon peaks prognoosiperioodil aeglustuma

Koguinflatsioon on kolm järjestikust kuud aeglustunud, mis tähendab, et tipp on ületatud. Nii ka sügisel prognoositi. Pärast kõigi aegade haripunkti (10,6 %) saavutamist oktoobris, on inflatsioon kahanenud ning langes kiirhinnangu kohaselt euroalal jaanuaris 8,5 %-le. Langus tulenes peamiselt energiainflatsiooni aeglustumisest, samal ajal kui alusinflatsioon ei ole veel haripunkti saavutanud.

Inflatsiooniprognoosi on võrreldes sügisega korrigeeritud veidi allapoole, mis kajastab peamiselt energiaturu arenguid. Prognoosi kohaselt väheneb koguinflatsioon ELis 2022. aasta 9,2 %-lt 2023. aastal 6,4 %-le ja 2024. aastal 2,8 %-le. Euroalal peaks see aeglustuma 8,4 %-lt 2022. aastal 5,6 %-le 2023. aastal ja 2,5 %-le 2024. aastal.

Eestis jõudis tarbijahindade inflatsiooni tipp kätte eelmise aasta augustis. Nüüdseks on inflatsioon pisut aeglustunud, kuid 2022. aasta keskmine näitaja oli koguni 19,4%. Inflatsiooni aeglustumine eeldavatasti jätkub tänu energia- ja toorainehindade langusele. 2023. aasta keskmiseks inflatsiooniks prognoositakse 6,2% ja 2024. aastal 2,2%.

Väljavaateid ohustavad riskid on paremini tasakaalus

Kuigi prognoosiga seotud ebakindlus on endiselt suur, on kasvuriskid üldiselt tasakaalus. Sisenõudlus võib osutuda prognoositust suuremaks, kui gaasi hulgihindade hiljutine langus kandub tugevamalt üle tarbijahindadele ja tarbimine jätkub. Sellegipoolest ei saa välistada, et jätkuvate geopoliitiliste pingete kontekstis pöördub hinnalangus taas tõusule. Ka välisnõudlus võib pärast Hiina taasavanemist osutuda jõulisemaks, mis võib soodustada ülemaailmset inflatsiooni.

Taust

Euroopa Komisjon avaldab igal aastal kaks põhjalikku prognoosi (kevadel ja sügisel) ning kaks vaheprognoosi (talvel ja suvel). Vaheprognoosides käsitletakse kõigi liikmesriikide aastaseid ja kvartaalseid SKPsid, inflatsiooni nii käesoleval kui ka järgmisel aastal ning ELi ja euroala koondnäitajaid.

Euroopa Komisjoni järgmine, 2023. aasta kevadine majandusprognoos avaldatakse mais.

 

Lisateave

2023. aasta talvine majandusprognoos

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
13. veebruar 2023
Autor
Esindus Eestis