Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade5. veebruar 20212 min lugemist

ELi majanduse taaskäivitamise kava ja ELi pikaajaline eelarve 2021–2027

mff.jpg
© EU
Lisaks ELi pikaajalisele eelarvele perioodiks 2021-2027 tegi komisjon 2020.a. kevadel ettepaneku luua uus majanduse taaskäivitamise rahastu NextGenerationEU kogmahuga 750 miljardit eurot. Uue rahastu eesmärk on tagada majanduse kiire taastumine koroonaviiruse põhjustatud kriisist ning toetada pikaajalisi investeeringuid ja reforme majandse ja sotsaalsfääri vastupidavuse ja konkurentsivõime tugevdamiseks, pöörates erilist tähelepanu rohe- ja digipöördele. Pikaajaline eelarve koos taasterahastuga tagab ELile eelarvevahendeid kokku üle 1,8 triljoni euro ulatuses järgmise seitsme aasta jooksul.

 

 

mff_9a95cf8e9e.png
© EU

 

Uue perioodi eelarvest üle 50% panustab majanduse moderniseerimisse läbi teaduse ja innovatsiooni (teadusprogramm Horisont); õiglase kliima- ja digiülemineku (Õiglase ülemineku fond, Digitaalse Euroopa programm); ning taastumise ja vastupanuvõime tugevdamise (Taaskäivitusfond).

30% eelarvest peab panustama kliimamuutustega võitlemiseks. Bioloogilise mitmekesisuse kaitsel on oluline koht.

Eelarvevahendite kasutamisel tuleb tähelepanu pöörata ka soolisele võrdõiguslikkusele.

Mõlema suure traditsioonilise poliitika (ühtekuuluvuspoliitika ja ühine põllumajanduspoliitika) osa põhieelarvest on 30% ümber.

 

 

mff_2_e9b9e7b3c2.png
© EU

 

 

Allolev infoleht annab ülevaate, kuidas jagunevad eurotoetused Eestis aastatel 2021-2027, lugeda saab peaminister Jüri Ratase nägemust, mida tulevane eelarve ja Euroopa taasterahastu Eestile tähendab, tutvuda eurospiigi sõnastikuga ning leida muud kasulikku infot.

(lugemiseks kliki pildil)

 

vaheleht_9cde91deb3.jpg
© EU

 

 

 

 

Pikaajalise eelarve veebisait

Taastepaketi veebisait ja riiklikud toetusümbrikud EL eelarvest

Küsimused ja vastused EL pikaajalise eelarve ja taastepaketi kohta

Taaskäivitusfondi veebisait

 

Meediakajastused

25.05.2020 ERR veebis Kristi Raik: Saksamaa astus ajaloolise sammu. Kas Eesti astub kaasa?

01.06.2020 ERR veebis Keit Kasemets: uus eelarve muudab Eesti ja Euroopa tugevamaks

02.06.2020 Vikerraadio Reporteritund. ELi eelarve 2021-27 ja majanduse taastekava

04.06.2020 Postimees Vivian Loonela: tugi ühisturule - ELi liikmete kindlustunne

07.06.2020 Postimees SELETAJA: Mis on ELi eelarve?

22.06.2020 Välismääraja Euroopa kriisiraha on kokku 2,4 triljonit eurot

20.11.2020 Äripäeva Raadio Fookuses: Euroopa majandus.1 074 000 000 000 euro jagamisel otsitakse tupikust väljapääsuteed

 

Pressiteated

27.05.2020 Euroopa Komisjon esitas ettepaneku mahuka taastekava kohta

27.05.2020 Mitmeaastast finantsraamistikku ja taasterahastut Next Generation EU käsitlevad küsimused ja vastused

28.05.2020 ELi taasterahastust toetatakse majanduse taastamiseks hädavajalikke investeeringuid ja reforme

02.06.2020 Küsimused ja vastused ELi eelarve kohta: ühine põllumajanduspoliitika ja ühine kalanduspoliitika

02.06.2020 Küsimused ja vastused: rescEU ja humanitaarabi uues mitmeaastases finantsraamistikus

07.07.2020 2020. aasta suvise majandusprognoosi kohaselt majanduslangus süveneb ja riikidevahelised erinevused suurenevad

16.07.2020 EL investeerib majanduse taaskäivitamiseks üle kahe miljardi euro 140 olulisse transpordiprojekti, sealhulgas ka Eestis

17.09.2020 Taasterahastu „NextGenerationEU“: järgmised sammud seoses taaskäivitusfondiga

05.11.2020 2020. aasta sügisene majandusprognoos: taastumine on peatunud, kuna hoogu kogunud pandeemia suurendab ebakindlust

10.11.2020 ELi eelarve: Euroopa Komisjon tunneb heameelt kokkulepe üle, millega eraldatakse 1,8 triljonit eurot keskkonnahoidlikuma, digitaalsema ja vastupanuvõimelisema Euroopa ülesehitamiseks

18.11.2020 Euroopa poolaasta sügispaketi eesmärk on aidata liikmesriikidel kriisiga toime tulla

17.12.2020  Euroopa komisjon tervitab pikaajalise eelarve ja taastepanekti vastuvõtmist

 

Teabelehed

EL pikaajalise eelarve faktid ja numbrid

ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava

Olulisemad instrumendid, millega toetatakse ELi taastekava

Euroopa taastekava rahastamine
 

Dokumendid

KOMISJONI TEATIS: ELi eelarve, mis toetab Euroopa majanduse taastekava

NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021-2027

NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta

Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse taastkäivitusfond

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi raames ettenähtavate erakorraliste lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID-19 pandeemiaga seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU)

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
5. veebruar 2021