Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade29. november 2023Esindus Eestis2 min lugemist

ELi uued ettepanekud laiendavad reisijate õigusi ja muudavad reisimise sujuvamaks

Illustrations on the departures on holiday

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku täiendada reisijate õigust hüvitisele juhul, kui lend või mitut transpordiliiki hõlmav reis on broneeritud vahendaja kaudu. Uued eeskirjad tagavad sujuvama reisi, andes reisijatele õiguse saada kiiresti abi ning reaalajas teavet hilinemiste ja tühistamiste kohta. Erilist tähelepanu pööratakse puude või piiratud liikumisvõimega reisijate vajadustele, et hõlbustada ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut ning tagada vajaduse korral kvaliteetne abi.

Euroopa rohelise kokkuleppe, institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna juhtiv asepresident Maroš Šefčovič: „Mul on hea meel täna vastu võetud reisijate õiguste paketi üle, mille eesmärk on kaitsta reisijaid paremini reisi ajal tekkida võivate tõrgete eest. Uus raamistik tagab sujuvamad reisid, eriti juhul, kui need hõlmavad erinevaid reisiteenuseid ja transpordiliike. See annab reisijatele juurdepääsu vajalikele teenustele ja abile ning õiguse saada reaalajas teavet hilinemiste ja tühistamiste kohta. Mitmeliigilise transpordi kasutamise hõlbustamine on oluline, sest sel viisil reisimine on kestlikum ja tõhusam, kuna vähendab transpordiheidet ja aitab seeläbi kaasa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele.“

Täna vastu võetud ettepanekutega soovitakse eelkõige laiendada reisijaõigusi, paremini kaitsta pakettreisiteenuste kasutajaid ning teavitada reisijaid mitmeliigilise transpordi võimalustest.

Reisijad saavad rohkem õigusi

Reisijaõiguste määruse läbivaatamisega soovib komisjon kõrvaldada puudused, mis takistavad reisijatel praegu täielikult kasutada oma õigust muuta reisi katkemise korral teekonda ning saada hüvitist ja abi juhul, kui  reis oli broneeritud vahendaja kaudu. Ettepanek reisijate õiguste kohta mitmeliigilistel reisidel kaitseb reisijaid, kes kasutavad ühe reisi puhul eri transpordiliike, nagu bussid, rongid ja lennukid. Reisijatele antakse rohkem õigusi saada teavet enne reisi ja reisi ajal, sealhulgas minimaalsete ümberistumisaegade kohta eri transporditeenuste vahel. Lisaks on reisijal juhul, kui ta ostis mitmeliigilise reisi ühe lepingu alusel, õigus saada vedajalt abi, kui ta mõnest ümberistumisest maha jääb. Vedajad ja terminalioperaatorid on kohustatud abistama puuetega reisijaid ühelt transpordiliigilt teisele üleminekul, kui reis on ostetud ühe lepingu alusel või mitmeliigilise reisijateveo sõlmpunktide kaudu. Kui lennuettevõtja kohustab puudega reisijat lendama koos saatjaga, on saatjal õigus sõita tasuta ja istuda abistatava kõrval.

Pakettreisiteenuste kasutajad on paremini kaitstud

Pakettreisidirektiivi läbivaatamisega täpsustatakse teenuseosutajate, pakettreiside korraldajate ja reisijate õigusi ja kohustusi. Pakettreiside korraldajatele antakse õigus saada teenuseosutajatelt hüvitist seitsme päeva jooksul ning see võimaldab neil omakorda klientidele raha tagasi maksta kokku kahe nädala jooksul. Pakettreisi sissemakseks ei tohi reisijalt küsida rohkem kui 25 % reisi hinnast, välja arvatud juhul, kui korraldajad kannavad kulusid, mis õigustavad suuremat ettemakset, näiteks seetõttu, et nad peavad lennuettevõtjale pileti täishinna ette maksma. Korraldajad ei tohi nõuda kogumakse tegemist varem kui 28 päeva enne pakettreisi algust.

Reisijad, kellele pakutakse vautšerit, peavad saama selget teavet selle kohta, et nad võivad nõuda ka hüvitist, ning neid tuleb vautšeri tingimustest teavitada enne selle vastuvõtmist. Kui vautšerit enne selle kehtivusaja lõppu ei kasutata, hüvitatakse see reisijale automaatselt. Lisaks kohaldatakse vautšerite ja hüvitiste suhtes maksejõuetuskaitset ning reisijad peavad saama selgemat teavet selle kohta, kas reisiteenuste kombinatsioon kujutab endast pakettreisi või mitte ning kes vastutab võimalike probleemide eest.

Lisaks aitavad tänased ettepanekud reisijatel paremini leida reaalajas teavet eri transpordiliikide kohta ja saada reisi ajal ajakohast infot hilinemiste ja tühistamiste ning näiteks ka selle kohta, kas rongile pääseb ka jalgrattaga ning millised on puuetega inimeste võimalused.

 

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
29. november 2023
Autor
Esindus Eestis