Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade6. juuli 2022Esindus Eestis2 min lugemist

ELi uued normid parandavad liiklusohutust ja võimaldavad kasutusele võtta täisautonoomseid sõidukeid

auto

Tänasest jõustub uus sõidukite üldist ohutust käsitlev määrus. Sellega nähakse liiklusohutuse parandamiseks ette hulk kohustuslikke sõiduabisüsteeme ja kehtestatakse ELi õigusraamistik tüübikinnituse andmiseks automatiseeritud ja täielikult autonoomsetele sõidukitele. Uued ohutusmeetmed aitavad kogu ELis paremini kaitsta reisijaid, jalakäijaid ja jalgrattureid ning hoiavad 2038. aastaks prognooside kohaselt ära rohkem kui 25 000 liiklussurma ja vähemalt 140 000 rasket vigastust.

Komisjoni asepresident Margrethe Vestager sõnas: „Tehnoloogia abil saame muuta oma autod ohutumaks. Uued täiustatud ja kohustuslikud turvaelemendid võimaldavad veelgi vähendada liiklusohvrite arvu. Täna esitatud õigusraamistikuga, mille keskmes on inimeste ohutus, tagame ühtlasi, et meil on normid, mis võimaldavad automatiseeritud ja autonoomsed sõidukid ELis ohutult kasutusele võtta.“

Üldised ohutusnormid

Täna jõustuvad normid hõlmavad järgmisi ohutuselemente:

•   kõigi sõidukite puhul (s.t sõiduautod, kaubikud, veokid ja bussid): arukas kiirusekontrollisüsteem, kaamera või andurite abil töötav tagurdamise abisüsteem, juhi unisuse või tähelepanu hoiatussüsteem, sündmuste salvestid ja hädapidurdustuli;

•   sõiduautode ja kaubikute puhul: sõiduraja hoidmise ja automaatse pidurdamise süsteem;

•   busside ja veokite puhul: paremad pimealade jälgimise süsteemid, hoiatused kokkupõrgete vältimiseks jalakäijate ja jalgratturitega ning rehvirõhu jälgimissüsteemid.

Normid kehtivad tänasest uute sõidukitüüpide suhtes ja alates 7. juulist 2024 kõigi uute sõidukite suhtes. Mõned nendest uutest normidest laienevad 2029. aastaks ka muud liiki maanteesõidukitele.

Tehnilised normid automatiseeritud autodele

Sel suvel kavatseb komisjon võtta sõidukite üldist ohutust käsitleva määruse põhjal vastu tehnilised normid automatiseeritud ja ühendatud sõidukite jaoks, keskendudes eelkõige automatiseeritud sõidukitele, mille ülesanne on asendada juhti kiirteel (3. automatiseerituse tase) ja täielikult autonoomsetele sõidukitele, nagu pendelbussid ja robottaksod (4. automatiseerituse tase).  Uute normidega viiakse ELi õigusaktid kooskõlla uute ÜRO normidega 3. automatiseerituse taseme kohta ja võetakse vastu uued ELi tehnilised õigusaktid autonoomsete sõidukite kohta, mis on esimesed sellelaadsed normid rahvusvahelisel tasandil. 

Taust

Komisjon esitas 2018. aasta läbivaadatud määruse sõidukite üldise ohutuse kohta. Määrus oli tingitud vajadusest parandada sõidukite ja liiklusohtust, sest uuringute hinnangul tulenevad 95% õnnetustest mingil määral inimlikust veast. Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid võtsid määruse 2019. aasta novembris vastu. Pärast seda on komisjon võtnud vastu hulga rakendusmäärusi, milles käsitletakse mitmesuguseid määrusega ette nähtud sõiduabisüsteeme.

Lisateave

Teabeleht sõidukite üldist ohutust käsitleva määruse kohta

Üldise ohutuse määrus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
6. juuli 2022
Autor
Esindus Eestis