Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade28. juuni 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Ettepanekud digieuro kasutuselevõtuks ja euro sularaha kasutamiseks

The euro (II): Symbolic - 2001

Euroopa Komisjon esitas täna kaks ühisraha eurot puudutavat seadusandlikku ettepanekut. Neist ühe eesmärk on tagada, et euro pangatähed ja mündid oleksid inimestele ja ettevõtjatele kogu euroalal kättesaadavad ning sularahaga saaks jätkuvalt laialdaselt maksta. Teise ettepanekuga luuakse raamistik sularaha täiendava digieuro kasutuselevõtuks.

Euro on käibel olnud üle paarikümne aasta. Kui 60% küsitletud inimestest sooviks jätkuvalt kasutada sularaha, siis üha rohkem inimesi soovib maksta digitaalselt, kasutades pankade ning muude digitaal- ja finantsettevõtete väljastatud kaarte ja rakendusi. COVID-19 pandeemia kiirendas seda suundumust veelgi.

Komisjoni juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise sõnul täiendaks digieuro sularaha, mitte ei asendaks seda. „Tänaste seadusandlike ettepanekutega tagatakse ka sularaha täielik kättesaadavus, võimaldades samal ajal Euroopa Keskpangal aja jooksul arendada digieuro praktilisi aspekte. See oleks ohutu ja turvaline, kiire ja mugav – nii internetis kui ka mujal – ning pakuks tarbijatele rohkem valikuvõimalusi koos isiklike digitaalsete maksevõimalustega, nagu kaardid ja eri rakendused. Ning see oleks kõigile tasuta ja kõrgel tasemel andmekaitsega“, sõnas Dombrovskis.

Tänased ettepanekud:

  • seadusandlik ettepanek euro sularaha kui seadusliku maksevahendi kohta, et kaitsta sularaha rolli, tagada selle laialdane tunnustamine maksevahendina ning et see jääks inimestele ja ettevõtetele kogu euroalal kergesti kättesaadavaks;
  • seadusandlik ettepanek, millega kehtestatakse õigusraamistik võimaliku digieuro kasutuselevõtuks, mis täiendaks euro pangatähti ja münte. Sellega tekiks inimestele ja ettevõtetele lisaks praegustele erasektori pakutavatele maksevõimalustele lisavariant, mis võimaldaks neil euroalal digitaalselt maksta laialdaselt aktsepteeritud, odava, turvalise ja vastupidava avaliku sektori rahaga. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ettepaneku heaks kiidavad, kehtestatakse sellega digieuro kasutuselevõtuks õigusraamistik, kuid see, kas ja millal digieuro käibele lastakse, jääb Euroopa Keskpanga otsustada.

Euro pangatähed ja mündid kui seaduslik maksevahend

Euro sularaha on euroalal seaduslik maksevahend. Tänase ettepaneku eesmärk on tagada euro aktsepteerimine ja kättesaadavus kogu euroalal. Kuigi sularaha euroalal üldiselt aktsepteeritakse, on mõnes liikmesriigis ja sektoris olnud sellega probleeme. Samal ajal on mõnel inimesel raskusi sularaha kättesaadavusega, näiteks sularahaautomaatide ja pangafiliaalide sulgemise tõttu.

Digieuro

Majanduse suureneva digitaliseerimisega kohanemiseks uurib Euroopa Keskpank (EKP) sarnaselt paljude teiste keskpankadega kogu maailmas võimalust võtta sularahale lisaks kasutusele digieuro. Digieuro pakuks tarbijatele praegu olemasolevate võimaluste kõrval alternatiivset üleeuroopalist makselahendust.

Sarnaselt sularahaga oleks digieuro kättesaadav paralleelselt olemasolevate riiklike ja rahvusvaheliste eramaksevahenditega, nagu maksekaardid või rakendused. See toimiks digitaalse rahakotina. Inimesed ja ettevõtted saaksid maksta digieuroga igal ajal ja igal pool euroalal.

Digieuro peaks maksete tegemiseks olema kättesaadav nii internetis kui ka mujal, st makseid saaks teha seadmest seadmesse ka ilma internetiühenduseta. Veebiväliste maksete puhul oleks kasutajate isikuandmed endiselt kindlalt kaitstud, sest  makse tegemisel tuleks avaldada vähem isikuandmeid kui praegu kaardimaksete tegemisel.

Põhilisi digitaalseid euroteenuseid osutataks eraisikutele tasuta. Inimestel, kellel ei ole pangakontot, oleks võimalik avada konto postkontoris või muus avalik-õiguslikus asutuses, näiteks kohalikus omavalitsuses. Seda oleks lihtne kasutada ka puuetega inimestel.

Kogu euroala kaubandusettevõtjad peaksid digieurot aktsepteerima, välja arvatud väga väikesed kauplejad, kelle jaoks oleksid uue maksetaristu loomise kulud ebaproportsionaalselt suured.

Tänases ettepanekus sätestatakse digieuro õigusraamistik, mis võimaldab – pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolset vastuvõtmist – Euroopa Keskpangal võtta digieuro kasutusele. Otsuse, kas ja millal digieuro käibele lasta, teeb Euroopa Keskpank.

 

Lisainfo

Pressiteade tsitaatide ja taustainfoga

Pressikonverentsi salvestus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
28. juuni 2023
Autor
Esindus Eestis