Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade5. Mai 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Eurobaromeeter: eurooplased kiidavad heaks ELi reaktsiooni sõjale Ukrainas

Symbolic -  European and Ukrainian flags

Täna avaldatud ja kõiki ELi liikmesriike hõlmava Eurobaromeetri kiiruuringu tulemused näitavad, et ELi kodanikud toetavad väga üksmeelselt ELi reaktsiooni Venemaa sissetungile Ukrainasse. 

Enamiku eurooplaste meelest on EL alates sõja algusest näidanud üles solidaarsust (79%, Eestis 76%) ning on olnud oma reaktsioonis ühtne (63%, Eestis 54%) ja kiire (58%, Eestis 50%).

Vastajad kogu Euroopas pooldavad laialdaselt kindlat toetust Ukrainale ja rahvale. Eesti vastajad paistavad selle poolest eriti silma – tervelt 96% vastanutest on nõus andma sõjast mõjutatud inimestele humanitaarabi (ELi keskmine 93%) ning 91% vastanutest kiidab heaks idee võtta ELis vastu sõja eest põgenevaid inimesi (ELi keskmine 88%). 88% Eesti vastanutest kiidab heaks Ukrainale antava rahalise toetuse (ELi keskmine 80%). Toetus Ukraina ühinemisele ELiga on Eesti vastanute seas samuti keskmisest suurem (83%, ELi keskmine 66%) ning 83% usub, et Ukraina kuulub Euroopa perre (ELi keskmine 71%).

Väga suur on ka toetus Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidele. Valdav enamik eurooplasi (80%) kiidab Venemaa vastu suunatud majandussanktsioonid heaks. 79% eurooplastest kiidab heaks Vene oligarhide vastu kehtestatud sanktsioonid, mis toovad sissetungi eest vastutavale Venemaa poliitilisele eliidile kaasa selged majanduslikud ja poliitilised tagajärjed. Eestis on toetus sanktsioonidele veelgi suurem – nii majandus- kui ka Vene oligarhide vastu kehtestatud sanktsioone toetab 87% vastanutest.

Kaks kolmandikku eurooplastest (67%, Eestis 87%) kiidab heaks selle, et EL rahastab Ukrainale sõjavarustuse ostmist ja tarnimist. Lisaks sellele leiab 75% (Eestis 85%) vastanutest, et Ukraina sõda näitab, et „me vajame ELis tihedamat sõjalist koostööd“.

Uuringu tulemused näitavad ka laialdast toetust ELi meetmetele energia valdkonnas, mille eesmärk on vähendada sõltuvust Venemaa fossiilkütustest. Suur üksmeel valitseb ELis asuvate gaasihoidlate täitmise küsimuses, et vältida järgmisel talvel gaasipuuduse ohtu (86%, Eestis 88%), samuti ollakse nõus hoonete, transpordi ja kaupade energiatõhususe suurendamisega (85%, Eestis sama) ning sellega, et Ukraina sõda muudab taastuvenergiasse investeerimise veelgi olulisemaks (84%, Eestis 78%). 90% (Eestis 89%) eurooplastest on nõus, et Euroopa tasandil tuleks võtta meetmeid, et piirata energiahindade tõusu mõju tarbijatele ja ettevõtetele. 86% (Eestis 85%) eurooplastest möönab, et tõusvatel energiahindadel on märkimisväärne mõju nende ostujõule.

Taustteave

Eurobaromeetri kiiruuring viidi 27 liikmesriigis läbi 13.–20. aprillil 2022, küsitleti 26 066 ELi kodanikku.

 

Lisateave

Eurobaromeeter

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
5. Mai 2022
Autor
Esindus Eestis