Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. jaanuar 20213 min lugemist

Euroopa Komisjon pakkus välja meetmed koroonaviiruse ühiseks tõrjumiseks

p048342-217109.jpg
© EU
Kaks päeva enne Euroopa liidrite COVID-19 teemalist kohtumist pakkus Euroopa Komisjon välja hulga meetmeid, et tugevdada pandeemia vastast võitlust. Täna vastu võetud teatises kutsub komisjon liikmesriike üles kiirendama vaktsineerimist kõikjal ELis: märtsi lõpuks peaks igas liikmesriigis olema vaktsineeritud vähemalt 80% üle 80aastastest elanikest ning 80% tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajatest. Suveks peaks aga liikmesriikides olema vaktsineeritud vähemalt 70% täiskasvanutest.

Samuti kutsub komisjon liikmesriike üles jätkama füüsilise distantsi hoidmise ja sotsiaalsete kontaktide piiramise nõudeid, võitlema väärinfo vastu, koordineerima reisipiiranguid ning suurendama testimist, kontaktide jälgimist ja genoomi järjestuse määramist, et piirata viiruse uute tüvedega seotud riski.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Vaktsineerimine on sellest kriisist väljumiseks hädavajalik. Oleme juba taganud piisavalt vaktsiine kogu Euroopa Liidu elanikkonnale. Nüüd on vaja kiirendada vaktsiinide tarnimist ja vaktsineerimist. Suveks peaks olema vaktsineeritud 70% ELis elavatest täiskasvanutest. See võib osutuda pöördepunktiks koroonaviirusega võitlemisel. Pandeemiast saame aga jagu alles siis, kui maailmas on kõigil vaktsiinidele juurdepääs. Seepärast suurendame oma jõupingutusi, et aidata tagada vaktsiinid meie naabritele ja partneritele kogu maailmas.

Peamised meetmed, mida liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) ning Euroopa Ravimiamet (EMA) peaksid riskide vähendamiseks ja viiruse ohjeldamiseks võtma, on järgmised.

Vaktsineerimise kiirendamine kõikjal ELis

 • 2021. aasta märtsiks peaks igas liikmesriigis olema vaktsineeritud vähemalt 80% üle 80aastastest elanikest ning 80% tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandetöötajatest.
 • 2021. aasta suveks peaks liikmesriikides olema vaktsineeritud 70% kõigist täiskasvanutest.
 • Komisjon, liikmesriigid ja Euroopa Ravimiamet töötavad koos ettevõtjatega selle nimel, et kasutada ELis ära kõik võimalused vaktsiinitootmisvõimsuse suurendamiseks.
 • Komisjon töötab koos liikmesriikidega ja täies kooskõlas ELi andmekaitsealaste õigusaktidega välja vaktsineerimistõendidSelle aasta jaanuari lõpuks lepitakse kokku ühine lähenemisviis, mis võimaldab liikmesriikide vaktsineerimistõendeid kiiresti kasutada nii ELi tervishoiusüsteemides kui ka mujal.

Testimine ja genoomi järjestuse määramine

 • Liikmesriigid peaksid ajakohastama oma testimisstrateegiaid, et võtta arvesse uusi viirusetüvesid ja laiendada antigeeni kiirtestide kasutamist.
 • Liikmesriigid peaksid kiiremas korras suurendama genoomi järjestuse määramist, nii et seda tehtaks vähemalt 5% ja soovitavalt 10% positiivsete testitulemuste puhul. Praegu uurivad liikmesriigid sel eesmärgil vähem kui 1% proovidest, millest ei piisa, et selgitada välja tüvede areng või avastada uusi tüvesid.

Ühtse turu ja vaba liikumise säilitamine

 • Reisimisega seotud viiruseleviku ohtu tuleks veelgi vähendada. Näiteks tuleks rakendada füüsilise distantsi hoidmise nõuet ja hügieenimeetmeid sõidukites ning väljumis- ja saabumiskohtades.
 • Kuni epidemioloogilise olukorra paranemiseni tuleks inimestel tungivalt soovitada hoiduda mittehädavajalikust reisimisest.
 • Tuleks säilitada proportsionaalsed reisipiirangud inimestele, kes saabuvad uute viirusetüvede suurema levikuga piirkondadest, sealhulgas selliste reisijate testimine.

Euroopa juhtroll ja rahvusvaheline solidaarsus

 • Partnerriikidega ühiselt hangitavate vaktsiinide varumist hakatakse koordineerima nn Euroopa tiimi abil. See peaks aitama saada koos partnerriikidega juurdepääsu ligi 2,3 miljardile doosile, mis on hangitud ELi vaktsiinistrateegia kaudu. Erilist tähelepanu pööratakse Lääne-Balkani riikidele, ida- ja lõunanaabruses asuvatele riikidele ning Aafrikale.
 • Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peaksid edaspidigi toetama COVAXi mehhanismi, sealhulgas vaktsiinidele varajase juurdepääsu tagamise kaudu. Euroopa tiim on COVAXi mehhanismi toetamiseks juba eraldanud 853 miljonit eurot, mille tulemusel on EL üks COVAXi suurimaid rahastajaid.

Taust

Tänane teatis tugineb 2020. aasta 2. detsembri teatisele talvekuudel COVID-19st hoidumise strateegia kohta.

 

Lisateave

Teatis: ühiste jõududega COVID-19 vastu

Ohutud COVID-19 vaktsiinid eurooplastele

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. jaanuar 2021