Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade3. märts 20211 min lugemist

Euroopa Komisjon tutvustas puuetega inimeste õiguste strateegiat aastateks 2021–2030

p035049002901-911745.jpg
© EU
Euroopa Komisjon esitas täna puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030, mis aitab tagada puuetega inimeste  osalemise ühiskonnaelus võrdselt teistega. Viimastel aastakümnetel on puuetega inimeste juurdepääs tervishoiule, haridusele, tööhõivele, vaba aja veetmisele ja poliitilises elus osalemisele küll paranenud, kuid siiski on veel palju takistusi.

„Euroopa Liit on oma algusaegadest peale teinud tööd selle nimel, et saavutada liit kogu selle mitmekesisuses. Paljud puuetega inimesed seisavad aga endiselt silmitsi takistustega, näiteks töö otsimisel või ühistranspordi kasutamisel,“ ütles võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli. Ta lisas: „Puuetega inimestel peaks olema võimalus osaleda võrdselt kõigis eluvaldkondades. Iseseisvalt elamine, õppimine kaasavas keskkonnas, töötamine asjakohaste normide alusel – need on tingimused, mille peame tagama kõigile täisväärtuslikuks eluks.“

Kümneaastases strateegias esitatakse tähtsamad algatused, mis puudutavad kolme põhivaldkonda.

  • ELi õigused. Puuetega inimestel on teiste ELi kodanikega võrdne õigus asuda elama teise riiki või osaleda poliitilises elus. Tuginedes kaheksa riigi katseprojektidest saadud kogemustele, esitab Euroopa Komisjon 2023. aasta lõpuks kõikidele ELi riikidele ettepaneku võtta kasutusele Euroopa puudega isiku kaart, mis hõlbustab puudestaatuse vastastikust tunnustamist liikmesriikide vahel ning aitab puuetega inimestel kasutada vaba liikumise õigust. Komisjon teeb tihedat koostööd ka liikmesriikidega, et tagada puuetega inimeste osalemine 2023. aastal toimuvatel valimistel.
  • Iseseisev elu ja sõltumatus. Puuetega inimestel on õigus elada iseseisvalt ning valida, kus ja kellega nad soovivad koos elada. Selleks et toetada iseseisvat elu ja kogukonda kaasamist, töötab komisjon välja suunised ja käivitab algatuse puuetega inimeste sotsiaalteenuste parandamiseks.
  • Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused. Strateegia eesmärk on kaitsta puuetega inimesi igasuguse diskrimineerimise ja vägivalla eest ning tagada võrdsed võimalused õiguskaitse, hariduse, kultuuri, spordi ja turismi kättesaadavusel. Tagada tuleb ka kõikide tervishoiuteenuste ja tööhõivevõimaluste kättesaadavus.

Taust

Puuetega inimeste õiguste strateegia aitab luua võrdõiguslikkuse liidu, sama eesmärki teenivad ka LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025ELi rassismivastane tegevuskava 2020–2025soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025 ning romade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitlev ELi strateegiline raamistik.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Küsimused ja vastused: puuetega inimeste õiguste strateegia aastateks 2021–2030

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
3. märts 2021