Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. märts 20211 min lugemist

Euroopa Komisjon võttis vastu ELi uue teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Euroopa horisont“ esimese strateegilise kava

p0103670017h.jpg
© EU
Täna võttis Euroopa Komisjon vastu ELi uue teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Euroopa horisont“ esimese strateegilise kava, mille väärtus jooksevhindades on 95,5 miljardit eurot. Selles määratakse kindlaks strateegilised suunad investeeringute jaotamiseks programmi esimese nelja aasta jooksul.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiva asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul annab strateegiline kava kindluse, et teadusuuringutesse ja innovatsiooni tehtavad investeeringud aitavad kaasa majanduse taastumisele, mis põhineb nii rohe- kui ka digipöördel, vastupanuvõimel ja avatud strateegilisel autonoomial.

Kavas on esitatud programmi „Euroopa horisont“ neli strateegilist suunda järgmise nelja aasta investeeringuteks:

  • avatud strateegilise autonoomia suurendamine;
  • Euroopa ökosüsteemide ja elurikkuse taastamine ning loodusvarade säästev majandamine;
  • Euroopa majanduse muutmine esimeseks digitaalseks, kliimaneutraalseks ja kestlikuks ringmajanduseks;
  • vastupidavama, kaasavama ja demokraatlikuma Euroopa ühiskonna loomine.

Strateegilise kava põhieesmärkide rakendamiseks on koostatud programmi töökava, milles esitatakse teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise võimalused temaatiliste projektikonkursside ja teemade kaudu.

Esimesed projektikonkursid kuulutatakse välja 2021. aasta kevadel ja neid tutvustatakse teadusuuringute ja innovatsiooni Euroopa päevadel 23.–24. juunil.

Lisateave

Teabeleht: Programmi „Euroopa horisont“ strateegiline kava

Programmi „Euroopa horisont“ strateegiline kava

Programm „Euroopa horisont“

ELi missioonid

Euroopa partnerlused

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. märts 2021