Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade28. Mai 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Euroopa suplusveed on endiselt ohutud

A child on holiday at the beach

Täna avaldatud suplusvee aruande kohaselt vastas enamik Euroopa supluskohtadest 2023. aastal Euroopa Liidu kõige rangematele suplusvee kvaliteedistandarditele. See moodustab 85,4 % ELi populaarsetest supluskohtadest. 96% kõigist ametlikest suplusveekogudest ELis vastas kvaliteedi miinimumnõuetele, kusjuures vaid 1,5 % oli hinnatud halvaks. 

Keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius: „Halva kvaliteediga suplusvee ujumine ei kujuta endast üksnes ohtu tervisele, vaid vähendab ka inimeste usaldust. Kuna valdav osa Euroopa supluskohtadest on saavutanud väga hea kvaliteedi, võivad eurooplased sel suvel rahuliku südamega veerõõme nautida. Oleme kindlalt pühendunud veekvaliteedi parandamisele ja püüdleme pidevalt kõrgema kaitsetaseme poole. See on eluliselt tähtis nii meie inimeste tervise kui ka keskkonnakaitse seisukohast ning tagab Euroopale üleilmse juhtpositsiooni veekvaliteedi ja keskkonnajuhtimise valdkonnas.“

Euroopa Keskkonnaameti (EEA) ja komisjoni koostöös valminud hinnang toob välja Euroopa supluskohad, mis on suplejate tervisele ohutud. Ohutuse kindlaks tegemiseks on kontrollitud inimestele rasket haigestumist põhjustada võivate bakterite sisaldust vees.

Suurim osa väga hea kvaliteediga suplusveest on Kreekas, Horvaatias, Küprosel ja Austrias. Belgias, Bulgaarias, Luksemburgis, Maltal, Austrias ja Rumeenias vastasid kõik ametlikud suplusveed 2023. aastal vähemalt kvaliteedi miinimumstandardile.

Rannikuvee supluskvaliteet on üldiselt parem kui siseveekogudes. 2023. aastal oli 89% rannikuäärsetest supluskohtadest väga hea kvaliteediga, siseveekogudes seevastu alla 79%. 

Eesti suplusvetest on väga hea või hea veekvaliteediga 89,2% hinnatud veekogudest. Täpsemad andmed Eesti supluskohtade veekvaliteedi kohta on kättesaadaval terviseameti avalike andmete portaalis.

Alates suplusvee direktiivi vastuvõtmisest 2006. aastal on halva veekvaliteediga suplusvee osakaal Euroopas vähenenud ja jäänud alates 2015. aastast stabiilseks. Suplusvees ujumisega kaasnevad terviseriskid on aga endiselt olemas, kuna 2023. aastal oli 321 ELi supluskohas vee kvaliteet halb.

Hinnang põhineb Euroopa Keskkonnaametile 2023. aasta hooaja kohta teatatud 22 081 supluskoha seirel. Siia kuulub supluskohti kõigis ELi liikmesriikides, Albaanias ja Šveitsis. Hinnang põhineb andmetel, mille liikmesriigid on esitanud 2020.–2023. aasta suplushooaja kohta.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
28. Mai 2024
Autor
Esindus Eestis