Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis
Pressiteade19. aprill 2021

Euroopa tuleviku teemalise konverentsi digiplatvorm on avatud

et_the_future_is_in_your_hands_tw_format.jpg
© EU
Euroopa tuleviku teemalise konverentsi juhatus, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad, avasid täna Euroopa tuleviku teemalise konverentsi mitmekeelse digiplatvormi. Digiplatvormil kutsutakse kõiki ELi kodanikke andma oma panust Euroopaga ühise tuleviku kujundamisse. Platvorm on 24 keeles, mis võimaldab kõigil liidu kodanikel jagada ja vahetada veebiürituste kaudu oma ideid ja seisukohti.

Euroopa tuleviku teemaline konverents on avatud ja kaasav arutleva demokraatia vorm. Konverentsiga soovitakse anda inimestele kõigist eluvaldkondadest kogu Euroopas suurem sõnaõigus selle üle, mida nad Euroopa Liidult ootavad. Nende tagasiside peaks seejärel aitama suunata ELi tulevast juhtimist ja poliitikakujundamist.

Digiplatvorm on interaktiivne ja mitmekeelne: inimesed saavad üksteisega suhelda ja arutada oma ettepanekuid kaaskodanikega kõigist liikmesriikidest ELi 24 ametlikus keeles. Võimalikult paljusid eri taustaga inimesi julgustatakse platvormi kaudu oma tuleviku kujundamises osalema, aga ka tutvustama seda sotsiaalmeedia kanalites teemaviitega #TheFutureIsYours.

Platvorm tagab täieliku läbipaistvuse, mis on konverentsi peamine põhimõte, sest kõik panused ja ürituste tulemused kogutakse, neid analüüsitakse ja kontrollitakse ning need tehakse kõigile kättesaadavaks. Platvormil kajastatud peamisi ideid ja soovitusi kasutatakse sisendina Euroopa kodanike foorumitel ja täiskogu töös, kus neid arutatakse konverentsi järelduste tegemiseks.

Kõik konverentsiga seotud üritused, mis platvormil registreeritakse, visualiseeritakse interaktiivsel kaardil, mis võimaldab kodanikel veebis ürituste valikut sirvida ja üritustele registreeruda. Korraldajad saavad kasutada platvormil olevaid vahendeid, mis aitavad neil oma algatusi korraldada ja edendada. Kõik osalejad ja üritused peavad järgima Euroopa tuleviku teemalise konverentsi hartat, milles esitatakse lugupidava arutelu normid.

Platvormi ülesehitus põhineb peamistel teemadel: kliimamuutused ja keskkond; tervishoid; tugevam ja õiglasem majandus; sotsiaalne õiglus ja töökohad; EL maailmas; väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek; digipööre; Euroopa demokraatia; ränne; haridus, kultuur, noored ja sport. Neid teemasid saab täiendada vaba teksti kastis, kuhu saab lisada muid ja teemaüleseid ideid (muud ideed), kuna kodanikel on vabadus tõstatada mis tahes neile olulisi küsimusi vastavalt tõelisele alt üles suunatud lähenemisviisile.

Platvorm annab ka teavet konverentsi struktuuri ja töö kohta. See on avatud kõigile ELi kodanikele, aga ka ELi institutsioonidele ja ametitele, riiklikele ja kohalikele ametiasutustele ning kodanikuühiskonnale. See austab täielikult kasutajate eraelu puutumatust ja järgib ELi andmekaitse-eeskirju.

Tsitaadid

Euroopa Parlamendi president David Sassoli ütles: „Platvorm on peamine vahend, mis võimaldab kodanikel Euroopa tuleviku kujundamises osaleda ja kaasa rääkida. Peame olema kindlad, et nende häält võetakse kuulda ja et neil on otsuste tegemisel oma osa, olenemata COVID-19 pandeemiast. Esindav ja osalusel põhinev Euroopa demokraatia jääb kõigest hoolimata toimima, sest meie ühine tulevik nõuab seda.“

Portugali peaminister António Costa ütles nõukogu eesistujariigi nimel: „Nüüd on käes aeg, mil meie kodanikud saavad aktiivselt väljendada oma suurimaid muresid ja jagada oma ideid. Enam paremat aega sellele arutelule olla ei saakski. Peame valmistuma kohe, et väljuda kriisist veelgi tugevamana ja et pandeemiast üle saades olla tulevikuks valmis. Loodame, et ehitame koos üles tuleviku Euroopa – õiglasema, keskkonnahoidlikuma ja digitaalsema Euroopa, mis vastab meie kodanike ootustele.“

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas: „Tervishoid, kliimamuutused, head ja kestlikud töökohad üha digitaalsemas majanduskeskkonnas, meie demokraatlike ühiskondade käekäik – kutsume eurooplasi üles arvamust avaldama ja ütlema meile, millises Euroopas nad soovivad elada. See kodanikeplatvorm on vahend, mille anname inimestele Euroopa tuleviku kujundamises kaasalöömiseks ja kogu Euroopa inimestega suhtlemiseks. See on suurepärane võimalus tuua eurooplased virtuaalsel teel kokku. Ühinege aruteluga! Üheskoos saame ehitada tuleviku, mida me oma liidule tahame.“

 

Lisateave

Euroopa tuleviku teemalise konverentsi digiplatvorm

Küsimused ja vastused Euroopa tuleviku teemalise konverentsi mitmekeelse digiplatvormi kohta

Teabelehed digiplatvormi kohta ja konverentsi tegevuse alustamise kohta

Euroopa tuleviku teemalise konverentsi harta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. aprill 2021