Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade6. juuni 2024Esindus Eestis2 min lugemist

Euroopa valimised: ELi institutsioonid on desinformatsiooni tõrjumiseks valmistunud

Right to vote

Euroopa valimiste eel teevad ELi institutsioonid kõik, et kaitsta valimisi Euroopa demokraatia vastu suunatud desinformatsiooni ja teabega manipuleerimise eest.

Desinformatsiooni levitajad nii EList kui ka väljastpoolt püüavad õõnestada valimisprotsessi usaldusväärsust, demokraatlikke protsesse üldiselt ning tekitada ühiskonnas lõhestumist ja polariseerumist. Eurobaromeetri uuringu kohaselt nõustub 81% ELi kodanikest väitega, et eksitav või vale info on demokraatiale ohuks.

Katsed kodanikke eksitada on valimiste eel suurenenud 

Institutsioonid, ametiasutused, kodanikuühiskond osalejad ja faktikontrollijad (nt Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskus, EUvsDisinfo) on viimastel kuudel avastanud ja paljastanud arvukalt katseid valijaid manipuleeritud teabega eksitada.

Desinformatsiooni autorid on levitanud valeteavet selle kohta, kuidas hääletada, heidutanud kodanikke hääletamast või püüdnud enne valimisi külvata lõhestumist ja polariseerumist. Mõnikord tähendab see teaberuumi üle ujutamist rohke vale ja eksitava teabega, mille eesmärk on kaaperdada avalik arutelu. Sageli on infoga manipuleerimise kampaaniate sihtmärgiks tipp-poliitikud ja -juhid. Desinformatsiooni sihtmärgiks on tihti mitmed Euroopa poliitikavaldkonnad: Ukraina toetamine, Euroopa rohelepe, ränne.

Desinformatsiooni levitajad on infokeskkonnaga manipuleerimiseks kasutanud ka libakontode võrgustikke ning liba- või võltsitud meediaväljaandeid. Euroopa välisteenistuse ja ELi liikmesriikide ametiasutuste hiljutiste paljastuste hulka kuuluvad operatsioonid False Facade, Portal Kombat ja Doppelgänger.

Hiljutises Soome tarkvarafirma Check First uurimisaruandes „Operation Overload“ kirjeldatakse, kuidas kahtlastelt kontodelt võeti ühendust rohkem kui 800 faktikontrollija ja meediaväljaandega rohkem kui 75 riigis – et koormata neid valeteabega, kulutada nende ressursse ja püüda neid veenda levitama valeteavet artiklite ümberlükkamise teel.

ELi institutsioonid on välisriigist lähtuvast infoga manipuleerimise ning desinformatsiooni vastu võitlemisega tegelenud aastaid. EL on muu hulgas teinud desinformatsiooni levitajatele veebiplatvormide väärkasutamise raskemaks, kaitseb ajakirjanikke ja meedia mitmekesisust ning aitab suurendada inimeste teadlikkust desinformatsioonist.

ELi institutsioonid korraldanud teadlikkuse suurendamise kampaaniaid ja meediapädevuse algatusi, et suurendada ühiskonna vastupanuvõimet desinformatsioonile ja teabega manipuleerimisele. Mõned näited:

  • Euroopa Parlamendi valimiste ametlik veebisait ja selle rubriik „Vabad ja õiglased valimised“;
  • Euroopa Parlamendi videod (24 ELi ametlikus keeles) meetodite kohta, mida desinformatsiooni levitajad inimeste petmiseks kasutavad;
  • Euroopa Parlamendi teabeleht, kus on kümmet nõuannet desinformatsiooniga võitlemiseks;
  • Euroopa Komisjoni töövahend õpetajatele desinformatsiooni avastamiseks ja sellega võitlemiseks;
  • komisjoni ja audiovisuaalmeedia teenuste Euroopa regulaatorasutuste ühiskampaania koos sotsiaalmeedia videoga, mille eesmärk on suurendada teadlikkust desinformatsiooni ja teabega manipuleerimise ohtudest Euroopa Parlamendi valimiste eel;
  • spetsiaalne artiklite ja ülevaadete sari veebilehel EUvsDisinfo.

Praegune komisjon on vastu võtnud ka rea olulisi õigusakte, näiteks digiteenuste määruse, tehisintellekti määruse ning poliitilise reklaami läbipaistvuse ja suunamise määruse. Digiteenuste määruse kohaselt peavad digiplatvormid hindama ja leevendama valimisprotsessidega seotud riske, näiteks desinformatsiooni, sealhulgas tehisintellekti loodud sisu puhul. Digiteenuste määrus on juba täielikult kohaldatav kõigi, seal hulgas väga suurte digiplatvormide (st platvormidega, mis jõuavad ELis vähemalt 45 miljoni kasutajani või 10 %ni ELi elanikkonnast) suhtes. Komisjon on juba algatanud ka menetluse X-i ja Meta suhtes seoses digiteenuste määruse võimalike rikkumistega valimiste usaldusväärsuse vallas. 

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Euroopa Parlamendi veebisait desinformatsiooni kohta 

Euroopa Komisjoni veebisait desinformatsiooni kohta 

EEASi veebisait ja teadlikkuse suurendamise projekt EUvsDisinfo

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
6. juuni 2024
Autor
Esindus Eestis