Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. juuni 2022Esindus Eestis6 min lugemist

Horvaatia on valmis euro kasutuselevõtuks 1. jaanuaril 2023

EU Member States flags alongside the European flag

Täna otsustas Euroopa Komisjon, et Horvaatia on valmis euro kasutuselevõtuks 1. jaanuaril 2023, mis suurendab euroala liikmesriikide arvu kahekümneni.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Täna on Horvaatia teinud suure sammu meie ühisraha euro kasutuselevõtu suunas. Vähem kui kümme aastat pärast ELiga ühinemist on Horvaatia nüüd valmis 1. jaanuaril ühinema euroalaga. See muudab Horvaatia majanduse tugevamaks ning toob kasu ta kodanikele, ettevõtjatele ja kogu ühiskonnale. Euro kasutuselevõtt Horvaatias muudab tugevamaks ka euro. Kakskümmend aastat pärast esimeste pangatähtede kasutuselevõttu on eurost saanud üks kindlamaid vääringuid maailmas, mis on parandanud miljonite inimeste elatustaset kogu liidus. Euro on Euroopa tugevuse ja ühtsuse sümbol. Palju õnne, Horvaatia!“

Komisjon avaldas 2022. aasta lähenemisaruande, milles on hinnatud Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Tšehhi ja Ungari edusamme euroalaga ühinemisel. Need seitse liikmesriiki on võtnud endale õigusliku kohustuse võtta kasutusele euro. Aruandes jõuti järgmistele järeldustele.

 • Ainult Horvaatia ja Rootsi täidavad hinnastabiilsuse kriteeriumit.
 • Riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumit täidavad kõik liikmesriigid, välja arvatud Rumeenia, kelle suhtes ainsana kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust.
 • Bulgaaria ja Horvaatia on ainsad, kes vastavad vahetuskursi kriteeriumile.
 • Bulgaaria, Horvaatia, Rootsi ja Tšehhi täidavad pikaajaliste intressimäärade kriteeriumit.

Aruandes leitakse, et Horvaatia vastab neljale nominaalsele lähenemiskriteeriumile ning tema õigusaktid on täielikult kooskõlas aluslepingu ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja nõuetega.

Komisjoni hinnangut täiendab EKP enda lähenemisaruanne, mis avaldati samuti täna.

Euro kasutuselevõtt Horvaatias

Pidades silmas Horvaatia maksebilansi arengut, toote-, töö- ja finantsturgude integratsiooni ning oma hinnangut, leiab komisjon, et Horvaatia vastab euro kasutuselevõtu tingimustele.

Nõukogu teeb lõplikud otsused euro kasutuselevõtu kohta Horvaatias juuli esimesel poolel pärast arutelusid eurorühmas ja Euroopa Ülemkogus ning pärast seda, kui Euroopa Parlament ja EKP on esitanud oma arvamused.

Üldine hinnang valmisolekule

Teistes uuritud liikmesriikides peale Horvaatia ei ole rahanduse valdkonna siseriiklikud õigusaktid täielikult kooskõlas majandus- ja rahaliidu õigusaktidega ega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirjaga.

Taust

Euroopa Komisjoni lähenemisaruanne on aluseks ELi nõukogu otsusele selle kohta, kas liikmesriik vastab euroalaga liitumise tingimustele.

Lähenemisaruandeid antakse välja iga kahe aasta tagant või kui liikmesriik esitab konkreetse taotluse oma euroalaga liitumise valmiduse hindamiseks, nagu seda tegi Läti 2013. aastal.

Kõik liikmesriigid peale Taani on õiguslikult kohustatud euroalaga ühinema. Seetõttu ei hõlma aruanne Taanit, kes leppis Maastrichti lepingu sõlmimisel kokku loobumisklauslis.

Lisateave

Pressiteade koos taustamaterjalidega

Täna otsustas Euroopa Komisjon, et Horvaatia on valmis euro kasutuselevõtuks 1. jaanuaril 2023, mis suurendab euroala liikmesriikide arvu kahekümneni.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Täna on Horvaatia teinud suure sammu meie ühisraha euro kasutuselevõtu suunas. Vähem kui kümme aastat pärast ELiga ühinemist on Horvaatia nüüd valmis 1. jaanuaril ühinema euroalaga. See muudab Horvaatia majanduse tugevamaks ning toob kasu ta kodanikele, ettevõtjatele ja kogu ühiskonnale. Euro kasutuselevõtt Horvaatias muudab tugevamaks ka euro. Kakskümmend aastat pärast esimeste pangatähtede kasutuselevõttu on eurost saanud üks kindlamaid vääringuid maailmas, mis on parandanud miljonite inimeste elatustaset kogu liidus. Euro on Euroopa tugevuse ja ühtsuse sümbol. Palju õnne, Horvaatia!“

Komisjon avaldas 2022. aasta lähenemisaruande, milles on hinnatud Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Tšehhi ja Ungari edusamme euroalaga ühinemisel. Need seitse liikmesriiki on võtnud endale õigusliku kohustuse võtta kasutusele euro. Aruandes jõuti järgmistele järeldustele.

 • Ainult Horvaatia ja Rootsi täidavad hinnastabiilsuse kriteeriumit.
 • Riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumit täidavad kõik liikmesriigid, välja arvatud Rumeenia, kelle suhtes ainsana kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust.
 • Bulgaaria ja Horvaatia on ainsad, kes vastavad vahetuskursi kriteeriumile.
 • Bulgaaria, Horvaatia, Rootsi ja Tšehhi täidavad pikaajaliste intressimäärade kriteeriumit.

Aruandes leitakse, et Horvaatia vastab neljale nominaalsele lähenemiskriteeriumile ning tema õigusaktid on täielikult kooskõlas aluslepingu ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja nõuetega.

Komisjoni hinnangut täiendab EKP enda lähenemisaruanne, mis avaldati samuti täna.

Euro kasutuselevõtt Horvaatias

Pidades silmas Horvaatia maksebilansi arengut, toote-, töö- ja finantsturgude integratsiooni ning oma hinnangut, leiab komisjon, et Horvaatia vastab euro kasutuselevõtu tingimustele.

Nõukogu teeb lõplikud otsused euro kasutuselevõtu kohta Horvaatias juuli esimesel poolel pärast arutelusid eurorühmas ja Euroopa Ülemkogus ning pärast seda, kui Euroopa Parlament ja EKP on esitanud oma arvamused.

Üldine hinnang valmisolekule

Teistes uuritud liikmesriikides peale Horvaatia ei ole rahanduse valdkonna siseriiklikud õigusaktid täielikult kooskõlas majandus- ja rahaliidu õigusaktidega ega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirjaga.

Taust

Euroopa Komisjoni lähenemisaruanne on aluseks ELi nõukogu otsusele selle kohta, kas liikmesriik vastab euroalaga liitumise tingimustele.

Lähenemisaruandeid antakse välja iga kahe aasta tagant või kui liikmesriik esitab konkreetse taotluse oma euroalaga liitumise valmiduse hindamiseks, nagu seda tegi Läti 2013. aastal.

Kõik liikmesriigid peale Taani on õiguslikult kohustatud euroalaga ühinema. Seetõttu ei hõlma aruanne Taanit, kes leppis Maastrichti lepingu sõlmimisel kokku loobumisklauslis.

Lisateave

Pressiteade koos taustamaterjalidega

Täna otsustas Euroopa Komisjon, et Horvaatia on valmis euro kasutuselevõtuks 1. jaanuaril 2023, mis suurendab euroala liikmesriikide arvu kahekümneni.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Täna on Horvaatia teinud suure sammu meie ühisraha euro kasutuselevõtu suunas. Vähem kui kümme aastat pärast ELiga ühinemist on Horvaatia nüüd valmis 1. jaanuaril ühinema euroalaga. See muudab Horvaatia majanduse tugevamaks ning toob kasu ta kodanikele, ettevõtjatele ja kogu ühiskonnale. Euro kasutuselevõtt Horvaatias muudab tugevamaks ka euro. Kakskümmend aastat pärast esimeste pangatähtede kasutuselevõttu on eurost saanud üks kindlamaid vääringuid maailmas, mis on parandanud miljonite inimeste elatustaset kogu liidus. Euro on Euroopa tugevuse ja ühtsuse sümbol. Palju õnne, Horvaatia!“

Komisjon avaldas 2022. aasta lähenemisaruande, milles on hinnatud Bulgaaria, Horvaatia, Poola, Rootsi, Rumeenia, Tšehhi ja Ungari edusamme euroalaga ühinemisel. Need seitse liikmesriiki on võtnud endale õigusliku kohustuse võtta kasutusele euro. Aruandes jõuti järgmistele järeldustele.

 • Ainult Horvaatia ja Rootsi täidavad hinnastabiilsuse kriteeriumit.
 • Riigi rahanduse seisundiga seotud kriteeriumit täidavad kõik liikmesriigid, välja arvatud Rumeenia, kelle suhtes ainsana kohaldatakse ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust.
 • Bulgaaria ja Horvaatia on ainsad, kes vastavad vahetuskursi kriteeriumile.
 • Bulgaaria, Horvaatia, Rootsi ja Tšehhi täidavad pikaajaliste intressimäärade kriteeriumit.

Aruandes leitakse, et Horvaatia vastab neljale nominaalsele lähenemiskriteeriumile ning tema õigusaktid on täielikult kooskõlas aluslepingu ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja nõuetega.

Komisjoni hinnangut täiendab EKP enda lähenemisaruanne, mis avaldati samuti täna.

Euro kasutuselevõtt Horvaatias

Pidades silmas Horvaatia maksebilansi arengut, toote-, töö- ja finantsturgude integratsiooni ning oma hinnangut, leiab komisjon, et Horvaatia vastab euro kasutuselevõtu tingimustele.

Nõukogu teeb lõplikud otsused euro kasutuselevõtu kohta Horvaatias juuli esimesel poolel pärast arutelusid eurorühmas ja Euroopa Ülemkogus ning pärast seda, kui Euroopa Parlament ja EKP on esitanud oma arvamused.

Üldine hinnang valmisolekule

Teistes uuritud liikmesriikides peale Horvaatia ei ole rahanduse valdkonna siseriiklikud õigusaktid täielikult kooskõlas majandus- ja rahaliidu õigusaktidega ega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirjaga.

Taust

Euroopa Komisjoni lähenemisaruanne on aluseks ELi nõukogu otsusele selle kohta, kas liikmesriik vastab euroalaga liitumise tingimustele.

Lähenemisaruandeid antakse välja iga kahe aasta tagant või kui liikmesriik esitab konkreetse taotluse oma euroalaga liitumise valmiduse hindamiseks, nagu seda tegi Läti 2013. aastal.

Kõik liikmesriigid peale Taani on õiguslikult kohustatud euroalaga ühinema. Seetõttu ei hõlma aruanne Taanit, kes leppis Maastrichti lepingu sõlmimisel kokku loobumisklauslis.

Lisateave

Pressiteade koos taustamaterjalidega

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. juuni 2022
Autor
Esindus Eestis