Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade27. jaanuar 20211 min lugemist

Komisjon algatas arutelu vananeva elanikkonna mõju üle

p048342-348400.jpg
© EU
Täna esitles Euroopa Komisjon rohelist raamatut, et algatada ulatuslik poliitiline mõttevahetus Euroopa vananeva ühiskonna probleemide ja võimaluste üle. Dokumendis kirjeldatakse elanikkonna vananemise mõju meie majandusele ja ühiskonnale ning kutsutakse üldsust üles avaldama 12 nädala pikkuse avaliku konsultatsiooni käigus arvamust, kuidas sellega toime tulla.

Demokraatia- ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica sõnul näitab asjaolu, et elame kauem ja tervemalt kui eelmised põlvkonnad, sotsiaalse turumajanduse edu ja tugevust. Kuid tekitab ka uusi probleeme ja pakub võimalusi, mida tasub kaaluda. 

Rohelises raamatus vaadeldakse demograafiliste muutuste kiirust ja ulatust meie ühiskonnas, samuti mõju, mida see avaldab eri poliitikavaldkondadele, ning esitatakse küsimused, mida me peame sellega toimetulekuks endalt küsima. See hõlmab kõike alates tervislike eluviiside edendamisest ja elukestvast õppest kuni tervishoiu- ja hooldussüsteemide tugevdamiseni. Samuti rõhutatakse vajadust tuua rohkem inimesi tööturule, tuuakse esile töökohtade loomise võimalusi ning vaadeldakse vananemise mõju karjäärile, heaolule, pensionidele, sotsiaalkaitsele ja tootlikkusele.

Järgmistel kümnenditel suureneb eakate inimeste arv ELis. Praegu moodustavad üle 65aastased 20% elanikkonnast ning prognoosi kohaselt 2070. aastal juba 30%. Üle 80aastaste inimeste osakaal peaks eeldatavasti enam kui kahekordistuma, ulatudes 2070. aastaks 13%-ni. Samuti eeldatakse, et potentsiaalselt pikaajalist hooldust vajavate inimeste arv suureneb 19,5 miljonilt 2016. aastal 23,6 miljonile 2030. aastal ja 30,5 miljonile 2050. aastal (EL 27).

Järgmised sammud

Täna alanud avalik konsultatsioon on avatud kõigi liikmesriikide kodanikele ja organisatsioonidele. Konsultatsiooni tulemused aitavad kindlaks teha inimestele, nende piirkondadele ja kogukondadele vajaliku toetuse. Tulemuste põhjal kaalub komisjon võimalikke poliitikameetmeid, mis aitaksid lahendada liikmesriikides ja piirkondades vananemisega seotud probleeme.

Taust

Praegune komisjon on asetanud demograafia ELi poliitilises tegevuskavas tähtsale kohale. Komisjoni 2020. aasta juuni aruanne demograafiliste muutuste mõju kohta näitas, et viimase 50 aasta jooksul on nii meeste kui ka naiste eeldatav eluiga sünnil pikenenud ligikaudu 10 aasta võrra. Roheline raamat vananemise teemal on käesoleva aruande esimene tulemus ja sellega algatatakse arutelu Euroopas vananemisega seotud peamiste küsimuste üle ning sellele järgneb maapiirkondade pikaajaline visioon, milles käsitletakse ka rahvastikukadu.

 

Lisateave

Roheline raamat vananemise teemal

Teabeleht

Avalik konsultatsioon demograafiliste muutuste kohta ELis – roheline raamat vananemise teemal

Demograafia veebileht

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
27. jaanuar 2021