Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade12. detsember 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon allkirjastas Põhjamaade Investeerimispangaga 480 miljoni euro suuruse lepingu roheinvesteeringuteks

InvestEU 480 miljonit

Täna allkirjastasid Euroopa Komisjon ja Põhjamaade Investeerimispank (NIB) kuni 114 miljoni euro suuruse InvestEU tagatislepingu. Leping võimaldab teha kuni 480 miljonit eurot NIB investeeringuid kestlikku taristusse, teadusuuringutesse, innovatsiooni ja digiüleminekusse Põhja- ja Baltimaades ning Poolas. See omakorda peaks kaasama kokku umbes 2 miljardi euro ulatuses avaliku ja erasektori investeeringuid.

Lepingu kohaselt saab Põhjamaade Investeerimispangast InvestEU rakenduspartner. NIB kasutab seda tagatislepingut, et kaasata investeeringuid puhtasse energiasse, tööstuse kaasajastamisse ja süsinikuheite vähendamisse, kriitilise tähtsusega toorainete tarnesse, säästvasse transporti, keskkonnakaitsesse, biomajandusse, digitaalsesse ühenduvusse ja kestlikku andmetaristusse. See toob lisaks investeeringuid projektidesse, mis puudutavad kestlikku sinist majandust, kosmosevaldkonda, elutähtsat taristut, tervishoidu ja uuendusliku tehnoloogia arendamist eri sektorites.

Praegu saab NIB kasutada ELi tagatist InvestEU raames selleks, et toetada projekte Taanis, Eestis, Soomes, Lätis, Leedus, Poolas ja Rootsis. Esimesed lepingujärgsed toimingud kinnitatakse eeldatavalt 2023. aasta jooksul.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles: „InvestEU on väga suureks abiks meie majanduse rohe- ja digipöördes. Mul on hea meel, et selle lepinguga saab Põhjamaade Investeerimispangast meie partner. Kasutame ühiselt InvestEU pakutavaid võimalusi, et suunata investeeringuid rohe- ja digiprojektidesse, mis toetavad kestlikku majanduskasvu ning loovad Põhja- ja Baltimaades kvaliteetseid töökohti.“

Taust

Programm „InvestEU“ võimaldab kaasata era- ja avaliku sektori vahendeid, et teha ELile hädavajalikke investeeringuid majanduse kestlikuks taastumiseks, samuti rohe- ja digipöörde elluviimiseks. Programm koosneb kolmest komponendist: InvestEU fond, InvestEU nõustamiskeskus ja InvestEU portaal. InvestEU fondi rakendatakse finantspartnerite kaudu, kes investeerivad projektidesse, kasutades selleks ELi eelarvetagatist.

Põhjamaade Investeerimispank (NIB) on Taani, Eesti, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi finantsasutus. Pank töötab jõuka ja jätkusuutliku Põhjala-Balti piirkonna heaks, rahastades projekte, mis parandavad tootlikkust ja toovad kasu keskkonnale. NIB rahastab era- ja avaliku sektori projekte nii liikmesriikides kui ka mujal.

 

Lisateave

Küsimused ja vastused: Programm „InvestEU“

Programm „InvestEU“

NIB veebisait

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
12. detsember 2022
Autor
Esindus Eestis