Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade21. juuni 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon esitas ettepaneku uute omavahendite kohta

raha

Euroopa Komisjoni tänane ettepanek sisaldab uut ajutist statistilist omavahendit, mis põhineb ettevõtete kasumil. Lisaks soovib komisjon kohandada ka omavahendite ettepanekuid, mis põhinevad heitkogustega kauplemise süsteemil ja süsiniku piirimeetmel.  

Tänase ettepanekuga täiendatakse ja ajakohastatakse 2021. aasta detsembris esitatud uute omavahendite paketti. Siis pakuti välja kolm tuluallikat: üks, mis põhineb heitkogustega kauplemisest saadaval tulul, teine piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi abil saadavatel vahenditel ja kolmas hargmaiste ettevõtete jääkkasumi osal, mis jaotatakse ümber ELi liikmesriikidele hiljutise OECD/G20 maksustamisõiguste ümberjaotamist käsitleva kokkuleppe alusel („esimene sammas“). Täna täiendatakse seda loetelu ettevõtlussektoriga seotud statistiliste omavahenditega. Kui uute omavahendite kogum jõustub, tagab see eelarve piisava pikaajalise rahastamise, sealhulgas taasterahastu „NextGenerationEU“ tagasimaksed.

Ettevõtete kasumil põhinevad uued ajutised statistilised omavahendid

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid 2020. aastal kokku, et tuleb esitada ettepanek ettevõtlussektoriga seotud omavahendi kohta. Ettevõtete kasumil põhinev uus statistiline omavahend on ajutine ning see asendatakse hiljem võimalike vahenditega, mis saadakse tulumaksuga maksustamise raamistiku (BEFIT) rakendamisest, kui selle kohta ettepanek tehakse ja kõigi liikmesriikide poolt ühehäälselt heaks kiidetakse. 

Vahepeal arvutatakse täna esitatud omavahendid 0,5%na ELi ettevõtete arvestuslikust kasumibaasist, mis on näitaja, mille Eurostat arvutab rahvamajanduse arvepidamise statistika põhjal.

Tegemist ei ole ettevõtete maksuga, samuti ei suurenda see ettevõtete jaoks nõuete täitmise kulusid. Tegemist on liikmesriikide osamaksuga, mis põhineb finantssektori ning kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvate ettevõtete sektori tegevuse koguülejäägil, mis aitaks tasakaalustada omavahendite kogumit ja mitmekesistada veelgi ELi eelarve tuluallikaid.

Ettevõtete kasumil põhinev statistiline omavahend annaks 2024. aasta seisuga tulu ligikaudu 16 miljardit eurot (2018. aasta hindades) aastas.

Heitkogustega kauplemise süsteemil põhineva omavahendi kohandamine

Pärast süsinikdioksiidi hinna tõusu ligikaudu 80 euroni tonni kohta 2022. aastal (55 eurolt 2021. aastal) on liikmesriikide tulud heitkogustega kauplemise süsteemist kahe aasta jooksul kahekordistunud, jõudes 2022. aastal peaaegu 30 miljardi euroni. Tulevastel aastatel peaksid hinnad jääma tunduvalt kõrgemaks kui 55 eurot süsinikdioksiidi tonni kohta. Võrreldes 2021. aasta detsembri ettepanekuga teeb komisjon ettepaneku suurendada ELi heitkogustega kauplemise süsteemil põhinevate omavahendite sissenõudmismäära 30%-ni kõigist ELi heitkogustega kauplemisest saadavatest tuludest (algselt oli kavandatud 25%). See peaks alates 2024. aastast tooma ELi eelarvesse tulu ligikaudu 7 miljardit eurot aastas (2018. aasta hindades). Alates 2028. aastast suureneb see eeldatavasti ligikaudu 19 miljardi euroni aastas, kui ELi eelarvesse kantakse ka uuest heitkogustega kauplemise süsteemist saadav tulu. Samal ajal võivad heitkogustega kauplemise süsteemist saadavad aastatulud liikmesriikidele ulatuda üle 46 miljardi euro, mis ületab kaugelt paketi „Eesmärk 55“ ettepaneku esitamise ajal eeldatut.

Süsiniku piirimeetme kohandamine

Paketi „Eesmärk 55“ valguses teeb komisjon ettepaneku tehniliselt kohandada süsiniku piirimeetme kontrolliraamistikku, et viia oma esialgne ettepanek omavahendi kohta kooskõlla vastuvõetud tekstiga. Sellest tuluallikast oodatakse 2028. aasta seisuga ELi eelarvesse ligikaudu 1,5 miljardit eurot aastas.

Edasine tegevus

Tänane ettepanek on aluseks nõukogus liikmesriikidega peetavatele läbirääkimistele uute eelarve omavahendite üle.

2021. aasta detsembris esitatud esimese ettepaneku üle peetavatel seadusandlikel aruteludel ei ole erilist edu saavutatud. Kuigi teine ettepanek uute omavahendite kohta tuli algselt esitada 2024. aastaks, otsustas komisjon selle varem esitada, et liikmesriikidel oleks kõik vajalik läbirääkimiste alustamiseks kokkulepitud tegevuskava raames.

Lisateave

Pressiteade tsitaatide ja taustainfoga

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
21. juuni 2023
Autor
Esindus Eestis