Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade29. september 20211 min lugemist

Komisjon esitas rändeteemalise aruande

p029140004001-40559.jpg
© EU
Aasta pärast uue rände- ja varjupaigaleppe ettepaneku vastuvõtmist esitas komisjon täna aruande rände- ja varjupaigaküsimuste kohta. Aruandes antakse ülevaade peamistest rändeteedest, uuritakse pandeemia mõju ning käsitletakse ELi asutuste tegevust piirihalduse ja varjupaiga valdkonnas, komisjoni jätkuvat toetust surve all olevatele liikmesriikidele, rahastamist ning ebaseadusliku rände küsimust ELis. Lisaks tuuakse esile, kuidas EL reageeris olukorrale Afganistanis, ELi toetust Kreekale ja seda, kuidas tegeleda Valgevenest saabunutega.

Komisjon võttis vastu ka uuendatud ELi tegevuskava rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise tõkestamiseks ja teatise tööandjate karistuste direktiivi kohaldamise kohta. Osana uue rände- ja varjupaigaleppe kohasest terviklikust rändekäsitusest on nende algatuste eesmärk ennetada rändajate organiseeritud ärakasutamist ja vähendada ebaseaduslikku rännet.

Algatustes käsitletakse nii püsivaid probleeme organiseeritud kuritegelike rühmituste likvideerimisel kui ka vajadust kohaneda uute väljakutsetega, sealhulgas riigi tasandil toetatav rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine, et reageerida olukorrale ELi välispiiridel Valgevenega.

Komisjon esitas täna ka ettepaneku peatada osaliselt ELi ja Valgevene vahelise viisalihtsustuslepingu kohaldamine Valgevene ametiisikute suhtes. 

Taust

Täna esitatud ettepanekud on osa eelmise aasta septembris väljakuulutatud rände- ja varjupaigaleppe järelmeetmetest.

Lisaks rände- ja varjupaigaaruandes esitatud andmetele on uued statistilised andmed kättesaadavad ka täna ajakohastatud rändestatistika veebilehel. Viimased andmed kinnitavad, et COVID-19 pandeemia avaldas 2020. aastal rändele märkimisväärset mõju, sest nii seaduslike kui ka ebaseaduslike saabujate arv vähenes 2019. aastaga võrreldes. Esialgsetel andmetel vähenes ELi elanikkond 2020. aastal ligikaudu 300 000 inimese võrra, osaliselt rändesaldo vähenemise, aga ka pandeemiast tingitud surmajuhtumite arvu suurenemise tõttu. Saabujate arvu vähenemine 2020. aastal oli ajutine, kuna 2021. aasta kohta kättesaadavad andmed viitavad aasta jooksul saabujate arvu suurenemisele. See kehtib eelkõige ebaseaduslike piiriületuste kohta Vahemere keskosas, Vahemere lääneosas ja idapiiridel (Valgevenest). Liikmesriigid jätkasid kuhjunud varjupaigataotluste vähendamist: juuni lõpus oli ELis menetlemisel ligikaudu 700 000 taotlust, mis on madalaim tase alates 2015. aasta keskpaigast.

 

Lisateave

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
29. september 2021