Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade10. november 2022Esindus Eestis3 min lugemist

Komisjon esitas uued Euro 7 standardid, et vähendada õhusaastet

Busses, commercial vehicles, vans and lorries driving on a motorway

Täna esitas komisjon ettepaneku vähendada ELis müüdavate uute mootorsõidukite õhusaastet, et täita Euroopa roheleppes ette nähtud nullsaaste eesmärk, aga samas säilitada sõidukite taskukohasus ja parandada Euroopa konkurentsivõimet.

Maanteetransport on linnade suurim õhusaaste allikas. Uued Euro 7 standardid tagavad teedel keskkonnahoidlikumad sõidukid ja parema õhukvaliteedi. Euro 7 standardite ja sõidukite CO2-heite normide eesmärk on vähendada õhusaastet, seda suuresti tänu elektrisõidukite suurema kasutuselevõtuga. Need ettepanekud annavad autotööstuse tarneahelale selge suuna vähendada saasteainete heidet, sealhulgas digitehnoloogia abil.

Ettepanekus käsitletakse väljalasketorust, piduritest ja rehvidest pärit heidet. Ühtlasi on tänu sellele võimalik järgida uusi rangemaid õhukvaliteedistandardeid, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 26. oktoobril 2022.

Kuigi CO2-heite normid soodustavad heitevabade sõidukite kasutuselevõttu, on oluline tagada, et kõik teedel liiklevad sõidukid oleksid keskkonnahoidlikumad. 2035. aastaks peavad kõik ELis müüdavad sõiduautod ja kaubikud olema CO2-neutraalsed. Samas prognoositakse, et 2050. aastal paiskavad aga enam kui 20% teedel liikuvatest autodest ja kaubikutest ning üle poole raskeveokitest ikkagi õhku saasteaineid. Akutoitega elektrisõidukite pidurid ja rehvid saastavad õhku mikroplastiga.

Euro7 eeskirjade abil vähendatakse kõiki neid heitkoguseid.

Juhtiv asepresident Frans Timmermans ütles: „Üleminek elektriliikuvusele parandab õhukvaliteeti märgatavalt. Seepärast toimivadki CO2-heite normid ja Euro 7 normid käsikäes, et Euroopa teedel oleks rohkem keskkonnasõbralikke ja taskukohaseid sõidukeid. Eelkõige on puhtamat õhku vaja linnakodanikele. Uued Euro 7 standardid aitavadki seda saavutada. Me teeme täpsemad, tegelikele sõidutingimustele vastavalt heiteteste, sudu vältimiseks linnades reguleerime näiteks ammoniaagiheidet ning vähendame rehvidest pärit mikroplasti paiskumist õhku. Koos veoautodele ja bussidele kehtestatavate CO2-heite normidega luuakse uute Euro 7 normidega ka korralik raamistik selliste raskeveokite heitevabaks muutmiseks.“

Euro 7 standarditel põhinevad uued nõuded

Ettepanekuga asendatakse heitenormid, mis varem olid eraldi sõiduautode ja kaubikute jaoks (Euro 6) ning veokite ja busside jaoks (Euro VI), ning lihtsustatakse neid norme. Euro 7 standardid toovad kõigi mootorsõidukite – sõiduautode, kaubikute, busside ja veokite – heite piirnormid ühtse reeglistiku alla. Uued reeglid on kütuse- ja tehnoloogianeutraalsed: piirnormid on samad, olenemata sellest, kas sõiduk kasutab bensiini, diislikütust, elektritoidet või alternatiivkütuseid. Need aitavad:

  • paremini kontrollida kõigi uute sõidukite õhusaasteainete heidet: laiendatakse heitekatsetega hõlmatud sõidutingimuste ulatust. Need kajastavad nüüd paremini kogu tingimuste gammat, mis sõidukitel võivad Euroopa eri osades esineda, sealhulgas temperatuure kuni 45 °C või igapäevaste tööle- ja kojusõitude puhul iseloomulikke lühikesi teekondi;
  • ajakohastada ja karmistada saasteainete heite piirnorme: veokite ja busside puhul piirnormid karmistuvad, samas kui sõiduautode ja kaubikute suhtes hakkavad nüüd kehtima kõige madalamad piirnormid, olenemata sõidukis kasutatavast kütusest. Uute reeglitega kehtestatakse heite piirnormid ka varem reguleerimata saasteainete jaoks, nagu raskesõidukite puhul dilämmastikoksiid;
  • reguleerida piduritest ja rehvidest tulenevat heidet: Euro 7 standardid on esimesed üleilmsed heitenormid, mis ei piirdu üksnes väljalasketorudest pärit heite reguleerimisega, vaid seavad täiendavad piirangud piduritest põhjustatud tahkete osakeste heitele ja rehvidest eralduva mikroplasti heitele. Eeskirjad kehtivad kõigile sõidukitele, sealhulgas ka elektrisõidukitele;
  • tagada, et uued autod oleksid kauem keskkonnasõbralikud: kõik sõidukid peavad vastama reeglitele senisest kauem. Sõiduautode ja kaubikute nõuetekohasust kontrollitakse, kuni neil täitub 200 000 sõidukilomeetrit ja 10 aastat. Seega muutuvad Euro 6/VI normides ette nähtud vastupidavusnõuded (100 000 kilomeetrit ja 5 aastat) kahekordseks. Samavõrra pikeneb see periood ka bussidel ja veokitel;
  • toetada elektrisõidukite kasutuselevõttu: Uute normidega reguleeritakse sõiduautodele ja kaubikutele paigaldatavate akude vastupidavust. Seega väheneb vajadus uute hädavajalike toorainete järele, mida kasutatakse akude tootmisel;
  • kasutada igakülgselt ära digivõimalusi: Euro 7 normidega tagatakse, et sõidukeid ei muudeta ja et heidet oleks võimalik hõlpsasti kontrollida, kasutades selle mõõtmiseks sõidukisiseseid andureid.

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustainfoga

Tänase pressikonverentsi salvestus

Ettepanek: määruse kohta, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses nende heitega ja akude vastupidavusega (Euro 7)

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Autotööstusest pärit heide

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. november 2022
Autor
Esindus Eestis