Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade18. veebruar 20211 min lugemist

Komisjon kiitis heaks Eesti abikavad koroonaviiruse puhangust mõjutatud Ida-Viru ja Harju maakonna ettevõtete ning kultuuriürituste korraldajate toetamiseks

3_0.jpg
© EU
Euroopa Komisjon kiitis heaks 26,3 miljoni euro suuruse Eesti abikava Ida-Viru ja Harju maakonna ettevõtete toetamiseks, kes pidid valitsuse kehtestatud koroonapiirangute tõttu oma tegevuse peatama või seda piirama.

Kava eesmärk on täita abisaajate likviidsusvajadusi ja aidata neil jätkata tegevust haiguspuhangu ajal ja pärast seda. Abikava koosneb kahest osast, mõlema puhul on maksimaalne toetussumma äriühingu kohta 180 000 eurot, toetust antakse otsetoetusena. Üht osa abikavast kohaldatakse Ida-Viru ja Harju maakonnas registreeritud ning majutus- ja toitlustus-, teabe- ja kommunikatsiooni-, haridus-, tervishoiu-, meelelahutus- ja vabaajateenuste sektoris tegutsevate äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, kelle tegevus oli peatatud 28. detsembrist 2020 kuni 31. jaanuarini 2021. Teist osa abikavast kohaldatakse Ida-Viru maakonnas registreeritud majutus-, toitlustus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste sektoris tegutsevate äriühingute, mittetulundusühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes, kelle tegevus oli peatatud 12. detsembrist 2020 kuni 3. jaanuarini 2021.

Lisaks kiitis Euroopa Komisjon heaks 3,2 miljoni euro suuruse abikava kultuuriürituste korraldajate toetamiseks Ida-Viru ja Harju maakonnas. Kava eesmärk on leevendada ootamatut likviidsuspuudujääki, millega ettevõtted koroonaviiruse puhangu tõttu silmitsi seisavad. Toetust antakse otsetoetustena ning kuni 60 000 eurot abisaaja kohta. Toetus on mõeldud nii koroonaviiruse puhangu tõttu tühistatud ürituste kui ka tegevuse jätkamisega seotud kulude katmiseks.

Kavad kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel. Rohkem teavet ajutise raamistiku ja muude koroonaviiruse pandeemia mõju leevendamiseks komisjoni võetud meetmete kohta leiate sellelt veebilehelt.

 

Lisateave

Kõik tänased otsused

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. veebruar 2021