Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. november 2021Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon kiitis heaks Eesti regionaalabi kaardi aastateks 2022–2027

Typical landscapes of Tallinn, Viljandi, Pärnu and Kihnu (Estonia)

Euroopa Komisjon kiitis riigiabi eeskirjade alusel heaks Eesti regionaalabi kaardi, mille põhjal saab anda regionaalabi 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027.

Uued regionaalabisuunised võimaldavad liikmesriikidel aidata kõige ebasoodsamas olukorras olevatel Euroopa piirkondadel järele jõuda ning vähendada ebavõrdsust majandusliku heaolu, sissetuleku ja töötuse vallas. Samuti antakse suunistega liikmesriikidele paremad võimalused toetada üleminekupiirkondi ja struktuursete probleemidega piirkondi (nt rahvastikukaoga piirkonnad).

Eesti regionaalabi kaardil on kindlaks määratud piirkonnad, millel on õigus saada investeeringuteks ettenähtud regionaalabi. Samuti on sellel kindlaks määratud abi ülemmäärad abikõlblikes piirkondades. Abi ülemmäär on riigiabi maksimumsumma, mille võib ühele abisaajale anda, mida väljendatakse protsendina abikõlblikest investeerimiskuludest.

Regionaalabi osakaalud:

  • Põhja-Eestis, Lääne-Eestis ja Kesk-Eestis on suurettevõtjatele antava abi ülemmäär 20% ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2024 ja 15% ajavahemikul 1. jaanuarist 2025 kuni 31. detsembrini 2027.
  • Lõuna-Eestis, millel on maismaapiir Venemaa Föderatsiooniga, on suurettevõtjatele antava abi ülemmäär 20% kogu ajavahemikul (1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027).
  • Kirde-Eesti jaoks, mis piirneb samuti Venemaa Föderatsiooniga, kiitis komisjon kogu ajavahemikuks, st 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027, heaks suurettevõtjatele antava abi ülemmäära järjekordse tõstmise 20%-lt 25%-le, sest selle piirkonna elanike arv on võrdlemisi kiiresti kahanenud – rahvastikukadu on seal viimase kümne aasta jooksul olnud üle 10%.

Kõigis eespool nimetatud piirkondades võib abi ülemmäära tõsta keskmise suurusega ettevõtjate tehtud investeeringute puhul 10 protsendipunkti ja väikeettevõtjate tehtud investeeringute puhul 20 protsendipunkti, kui nende esialgsete investeeringute abikõlblikud kulud ei ületa 50 miljonit eurot.

Lisateave

Taust ja täispikk pressiteade

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. november 2021
Autor
Esindus Eestis