Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. juuni 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon kuulutas välja 120 miljoni euro suuruse projektikonkursi linnaruumi uuendamiseks

Brüssel

Komisjon kuulutas Euroopa linnaarengu algatuse raames välja 120 miljoni euro suuruse teise projektikonkursi. Konkursile oodatakse uuenduslikke projekte, millega töötatakse välja ja katsetatakse uusi lahendusi linnaarenguprobleemide lahendamiseks.

Konkursile oodatakse projekte, mis muudavad linnaruumi, loovad investeeringuid ja inspireerivad teisi.

Projektid peavad keskenduma ühele järgmisest kolmest teemast:

  • linnade keskkonnahoidlikumaks muutmine – projektiga katsetatakse ja pakutakse uuenduslikke rohelise ja sinise taristu lahendusi, võttes arvesse bioloogilist mitmekesisust, saastet ja kliimaprobleeme;
  • kestlik turism – projektiga toetatakse turismisektori rohe- ja digipööret ning vastupanuvõimet ja kestlikkust;
  • talentide hoidmine kahaneva elanikkonnaga linnades – kohapõhised ja integreeritud katseprojektid, et katsetada uusi lahendusi talentide hoidmiseks ja ligimeelitamiseks.

Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) rahastatakse 80% väljavalitud projektide maksumusestIga projekt võib saada kuni 5 miljonit eurot. Osaga sellest rahastusest viiakse ellu uuenduslikke lahendusi ka teistes Euroopa linnades, et projektidel oleks veelgi suurem mõju, eelkõige linnades ja piirkondades, mis vajavad kõige enam kestlikku ümberkujundamist. Selleks peavad toetust saanud linnaasutused looma jagamispartnerluse veel kolme linnaga, et projekte viidaks ellu laiemalt.

Konkursil saavad osaleda kõik ELi linnad kas eraldi või koos mõne teise linnaga, kus on kokku vähemalt 50 000 elanikku. Huvitatud kandidaatidel palutakse registreeruda teabeseminaridele ja muudele lähinädalateks kavandatud kohtumistele. Üksikasjad avaldatakse Euroopa linnaarengu algatuse veebisaidil.

Taotluste esitamiseks ette nähtud tähtaeg lõppeb 5. oktoobril 2023.

Taustteave 

2022. aasta oktoobris kuulutati Euroopa linnaarengu algatuse raames välja esimene projektikonkurss algatuse „Uus Euroopa Bauhaus“ toetuseks. Selles projektikonkursis saadi 99 taotlust 21 liikmesriigist. Konkursi võitjad kuulutatakse välja juunis.

Euroopa linnaarengu algatus on uus vahend ühtekuuluvuspoliitika linnamõõtme toetamiseks programmitöö perioodil 2021–2027. Sellele on ERFi eelarvest eraldatud 450 miljonit eurot. Programmitöö perioodil 2021–2027 tuleb igal ELi liikmesriigil investeerida vähemalt 8% ERFi vahenditest prioriteetidesse ja projektidesse, mille linnad ise valivad oma kestliku linnaarenduse strateegiate alusel.

Lisateave

Euroopa linnaarengu algatus

Ühtekuuluvuspoliitika avatud andmeplatvorm

Veebiplatvorm Kohesio

@EUinmyRegion

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. juuni 2023
Autor
Esindus Eestis